Νέα Συμφωνία της Τράπεζας Πειραιώς για Συμβολαιακή Γεωργία στo ελαιόλαδο με την εταιρεία «Ευριπίδης Α.Ε.»

Σε νέο πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας που αφορά σε παραγωγούς ελαιολάδου του Νομού Ηρακλείου, προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την εταιρεία «Ευριπίδης Α.Ε.».

H χρηματοδοτική πρόταση της Συμβολαιακής Γεωργίας στον τομέα του ελαιόλαδου αναφέρεται ουσιαστικά στην ορθολογική οργάνωση και την οικονομική στήριξη της παραγωγικής διαδικασίας, καλύπτοντας ολόκληρη την αλυσίδα, από τον παραγωγό μέχρι την επεξεργασία και την πώληση των προϊόντων από την εταιρεία.

Κύρια δέσμευση της Ευριπίδης Α.Ε. είναι η συνεχής ποιοτική βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής και του τελικού προϊόντος. Η επιχείρηση  επενδύει στην παραγωγή νέων προϊόντων καθώς και στην ανάπτυξη νέων concept και ιδεών που προσφέρονται για εκμετάλλευση στο χώρο του ελαιόλαδου με σκοπό την αύξηση των πωλήσεών της στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Μέσω του προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας της Τράπεζας Πειραιώς, ο παραγωγός έχει στη διάθεση του την απαιτούμενη ρευστότητα με άκρως ανταγωνιστικούς όρους τη στιγμή που τη χρειάζεται, αλλά και εγγυημένη πληρωμή της παραγωγής που έχει συμφωνήσει να παραδώσει στην εταιρεία.  

Το Πρόγραμμα καλύπτει όλη την παραγωγική, εφοδιαστική και μεταποιητική αλυσίδα του αγροτικού προϊόντος υποστηρίζοντας συντεταγμένα την επωφελή συνεργασία παραγωγών και επιχείρησης.

Με την υλοποίηση της νέας αυτής συνεργασίας, πιστοποιείται η σταθερή βούληση της Τράπεζας Πειραιώς για την υποστήριξη και ενθάρρυνση κάθε υγιούς παραγωγικής προσπάθειας στον τομέα της οικονομίας.

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2014