Επενδυτικό Δάνειο Αγροτικών Δραστηριοτήτων Στέγης & Εξοπλισμού

Σκοπός του επενδυτικού δανείου Αγροτικών Δραστηριοτήτων Στέγης Εξοπλισμού, είναι η χρηματοδότηση Αγροτών & Αγροτικών Επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής για την υλοποίηση επενδυτικών τους σχεδίων.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Χρηματοδότηση Αγροτών & Αγροτικών Επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στο Μέτρο 121 και στο Μέτρο 123Α
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Αγρότες (Ηλικίας από 18-60 ετών)/ Αγροτικές Ατομικές Επιχειρήσεις / Νομικά πρόσωπα κάθε μορφής
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο ΒΕΜΧ μείον περιθωρίου 1,4%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Μέχρι 7 έτη για μηχανολογικό εξοπλισμό & άυλα πάγια.

Μέχρι 10 έτη για ανέγερση κτηριακών εγκαταστάσεων και αγορά γης.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Με μηνιαίες ή 3μηνιαίες ή 6μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.
ΥΨΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ίσο με τον Τραπεζικό Δανεισμό που προβλέπεται από την απόφαση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Χρηματοδότηση Αγροτών & Αγροτικών Επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στο Μέτρο 121 και στο Μέτρο 123Α
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Αγρότες (Ηλικίας από 18-60 ετών)/ Αγροτικές Ατομικές Επιχειρήσεις / Νομικά πρόσωπα κάθε μορφής
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο ΒΕΜΧ μείον περιθωρίου 1,4%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Μέχρι 7 έτη για μηχανολογικό εξοπλισμό & άυλα πάγια.

Μέχρι 10 έτη για ανέγερση κτηριακών εγκαταστάσεων και αγορά γης.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Με μηνιαίες ή 3μηνιαίες ή 6μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.
ΥΨΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ίσο με τον Τραπεζικό Δανεισμό που προβλέπεται από την απόφαση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.

Χαρακτηριστικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σκοπός είναι η χρηματοδότηση, Αγροτών & Αγροτικών Επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής για την υλοποίηση επενδυτικών τους σχεδίων που εντάσσονται:

  • Στο Μέτρο 121 και
  • Στο Μέτρο 123Α

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Οι επενδύσεις αυτές αφορούν:

Για το Μέτρο 121

Μικρά Σχέδια Βελτίωσης: Εκσυγχρονισμός αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων
Μεγάλα Σχέδια Βελτίωσης: Επενδύσεις στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων

Για το Μέτρο 123Α
Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων. Επιλέξιμες είναι οι επενδύσεις μόνο για τους ακόλουθους τομείς: κρέας, γάλα, αυγά – πουλερικά, μέλι, σηροτροφία, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, ζωοτροφές, σπόροι & πολλαπλασιαστικό υλικό, αρωματικά & φαρμακευτικά φυτά.
Οι επενδύσεις στοχεύουν στην αύξηση της αξίας των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, μέσω υιοθέτησης και ανάπτυξης καινοτομιών και τεχνολογικού εξοπλισμού, βελτίωση της ποιότητας καθώς επίσης της υγιεινής και της ασφάλειας των προϊόντων τους.


ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ

  • Αγρότες (Φυσικά Πρόσωπα) Ηλικίας από 18-60 ετών
  • Αγροτικές Ατομικές Επιχειρήσεις
  • Νομικά Πρόσωπα κάθε μορφής (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ, ΑΣΟ κλπ)ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Κυμαινόμενο ΒΕΜΧ μείον περιθωρίου 1,4%ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

  • Μέχρι 7 έτη για μηχανολογικό εξοπλισμό & άυλα πάγια.
  • Μέχρι 10 έτη για ανέγερση κτηριακών εγκαταστάσεων και αγορά γης.
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ


Ίσο με τον Τραπεζικό Δανεισμό που προβλέπεται από την απόφαση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.


ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

Με μηνιαίες ή 3μηνιαίες ή 6μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Εκταμίευση

Η εκταμίευση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους της απόφασης υπαγωγής και τους κανονισμούς/οδηγίες του κάθε προγράμματος είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά. Οι εκταμιεύσεις θα γίνονται με μεταφορά στους προμηθευτές του εξοπλισμού σε λογαριασμό που τηρούν στην Τράπεζα Πειραιώς, ή με τραπεζική επιταγή / έμβασμα σε άλλη Τράπεζα.Ίδια Συμμετοχή

Η ίδια συμμετοχή των πιστούχων αγροτών να τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς. Η αποδέσμευσή της με μεταφορά στους προμηθευτές, θα γίνεται αναλογικά με το δάνειο για την υλοποίηση της επένδυσης.Πρόωρη εξόφληση

Επιτρέπεται η πρόωρη ολική ή μερική εξόφληση χωρίς ποινή.