Εταιρική Πιστωτική Κάρτα Βusiness to Βusiness (b2b)

Η b2b Card είναι μια εταιρική πιστωτική κάρτα “κλειστού κυκλώματος”. Μπορεί να εκδοθεί για κάθε εταιρικό σας πελάτη και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις αγορές του με την επιχείρησή σας.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ
50
ετησίως, ανά εταιρικό πελάτη
150€
εφάπαξ, ανά επιχείρηση
ΕΞΟΦΛΗΣΗ

Το υπόλοιπο κάθε μηνιαίου λογαριασμού εξοφλείτε αυτόματα από λογαριασμό όψεως της εταιρείας:

 • Είτε με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 10% επί του υπολοίπου
 • Είτε με ολική εξόφληση
ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
9,75%
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Χρήση αποκλειστικά στην επιχείρηση μέσω των τερματικών POS της Τράπεζας Πειραιώς
 • Ευέλικτος τρόπος αποπληρωμής
ΣΥΝΔΡΟΜΗ
50
ετησίως, ανά εταιρικό πελάτη
150€
εφάπαξ, ανά επιχείρηση
ΕΞΟΦΛΗΣΗ

Το υπόλοιπο κάθε μηνιαίου λογαριασμού εξοφλείτε αυτόματα από λογαριασμό όψεως της εταιρείας:

 • Είτε με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 10% επί του υπολοίπου
 • Είτε με ολική εξόφληση
ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
9,75%
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Χρήση αποκλειστικά στην επιχείρηση μέσω των τερματικών POS της Τράπεζας Πειραιώς
 • Ευέλικτος τρόπος αποπληρωμής

Πλεονεκτήματα

Για την επιχείρησή σας

 • Εξασφάλιση εισπράξεων απαιτήσεων μέσω της χρέωσης της b2b κάρτας των πελατών σας με ακρίβεια, αμεσότητα ασφάλεια & διαφάνεια.
 • Ρευστότητα: Απελευθέρωση διαθεσίμων προς διαχείριση της επιχείρησής σας, καθώς η πίστωση παρέχεται από την Τράπεζα Πειραιώς και όχι απευθείας από εσάς.
 • Εξοικονόμηση χρόνου και πόρων, καθώς η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει για λογαριασμό σας τη διαχείριση των αιτημάτων των πελατών σας για πίστωση, την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητάς τους αλλά και την παροχή πίστωσης σε αυτούς.
 • Αύξηση της πιστότητας των πελατών σας και ενίσχυση της σχέσης τους με την εταιρεία σαςΓια τους εταιρικούς σας πελάτες

 • Ρευστότητα: Βελτίωση των ταμειακών ροών και αύξηση της αγοραστικής τους δύναμης, καθώς απολαμβάνουν άτοκη περίοδο ~20 ημερών από την ημερομηνία χρέωσης της συναλλαγής.
 • Ασφάλεια συναλλαγών.
 • Άμεση ενημέρωση μέσω sms και email alerts και παρακολούθηση των συναλλαγών και του διαθέσιμου υπολοίπου της κάρτας τους μέσω winbank web banking*.
 • Ευελιξία, αφού παρέχει τη δυνατότητα εξόφλησης του λογαριασμού της κάρτας τους μέσω winbank web banking* ή μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς.


* Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εγγραφή σας στην υπηρεσία winbank της Τράπεζας Πειραιώς.

Που απευθύνεται

Η b2b εταιρική πιστωτική κάρτα εκδίδεται στους εταιρικούς πελάτες (ελεύθερους επαγγελματίες & επιχειρήσεις) μιας επιχείρησης που είναι συμβεβλημένη με την Τράπεζα Πειραιώς για το σκοπό αυτό και διαθέτει POS της Τράπεζας, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα πίστωσης για αγορές που πραγματοποιούν αποκλειστικά από τη συγκεκριμένη επιχείρηση.

Το κύκλωμα πληρωμών b2b είναι κατάλληλο για επιχειρήσεις με:

 • Με ικανοποιητικό δίκτυο πελατών
 • Σταθερές και επαναλαμβανόμενες πωλήσεις
 • Συγκριτικό πλεονέκτημα στον κλάδο δραστηριοποίησής τους.

Χαρακτηριστικά

Η b2b εταιρική πιστωτική κάρτα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Γίνεται αποδεκτή για αγορές αποκλειστικά σε POS της επιχείρησης σας εγκατεστημένα από την Τράπεζα Πειραιώς.
 • Προσφέρει τη δυνατότητα εκτύπωσης της επωνυμίας της επιχείρησής σας στην μπροστινή όψη της
 • Παρέχει στους κατόχους της ενημέρωση μέσω E-statement και Αlerts
 • Δεν παρέχεται δυνατότητα ανάληψης μετρητών μέσω ΑΤΜ

 • Τρόπος αποπληρωμής:

  • Μερική (10% επί του υπολοίπου) ή ολική εξόφληση του υπολοίπου του μηνιαίου λογαριασμού, έως και 20 ημέρες μετά την έκδοσή του, με αυτόματη χρέωση του εταιρικού λογαριασμού

  • Πληρωμή νωρίτερα από την ημερομηνία λήξης του λογαριασμού για την εξόφληση μέρους ή του συνόλου του οφειλόμενου ποσού, με αποδέσμευση του πιστωτικού ορίου κατά το ισόποσο της πληρωμής.

Τιμολόγηση

Για την επιχείρησή σας

Εφάπαξ προμήθεια ‘ανοίγματος’ νέας b2b σχέσης και προϊόντος κάρτας η οποία ανέρχεται στο ποσό των € 150


Για τους πελάτες σας – κατόχους της κάρτας

Ετήσια συνδρομή: €50 ανά κάρτα
Ετήσιο επιτόκιο αγορών: 9,75% + 0,60% (Εισφ. Ν.128/75)


Αναλυτικές πληροφορίες για την τιμολόγηση παρέχονται στο Τιμολόγιο Προμηθειών

Πώς θα την αποκτήσετε

Έναρξη b2b συνεργασίας για την επιχείρησή σας

Για την έναρξη b2b συνεργασίας με την Τράπεζα με σκοπό την παροχή b2b καρτών στους εταιρικούς πελάτες σας, απαιτείται ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησής σας, να κάνει αίτημα για POS με δυνατότητα αποδοχής b2b καρτών της Τράπεζας Πειραιώς καθώς και την πρόταση συνεργασίας για τον σχεδιασμό και τη διάθεση της κάρτας στο κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς από το οποίο εξυπηρετείστε.Διαδικασία απόκτησης καρτών από τους πελάτες σας

Εφόσον ολοκληρωθεί η σύναψη συνεργασίας της επιχείρησης με την Τράπεζα Πειραιώς, μπορείτε να ενημερώσετε τους πελάτες σας να υποβάλλουν αίτηση για τη b2b κάρτα, στο κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς που τους εξυπηρετεί. Στη συνέχεια η Τράπεζα Πειραιώς θα εξετάσει τη σχετική αίτησή. Εφόσον εγκριθεί, οι πελάτες ενημερώνονται και παραλαμβάνουν την κάρτα τους σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς.