Αναβάθμιση Πειραιώς Prepaid Virtual Card σε Prepaid Reloadable Card


Το αίτημα αναβάθμισης της Πειραιώς Prepaid Virtual Card σας μπορεί να γίνει,

  • οποιαδήποτε στιγμή πριν από τη λήξη της κάρτας
  • σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα
  • χωρίς προϋπόθεση ύπαρξης ή ανοίγματος καταθετικού λογαριασμού ή άλλου προϊόντος
  • με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, αν δεν είστε πελάτης της Τράπεζας, είναι απαραίτητη η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών
  • χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών, αν είστε ήδη πελάτης της Τράπεζας

Εάν δεν είστε πελάτης της Τράπεζας Πειραιώς, σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα

 1.  Προσκομίστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά (μη πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς)

 2.  Η αναβάθμιση της Πειραιώς Prepaid Virtual Card σε Prepaid Reloadable Card κάρτας σας γίνεται την ίδια στιγμή και δίνεται εντολή έκδοσης πλαστικής κάρτας τεχνολογίας chip/pin & ανέπαφων συναλλαγών (contactless).

 3.  Αν υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο στην άυλη μη επαναφορτιζόμενη κάρτα, μεταφέρεται αυτόματα στην επαναφορτιζόμενη.

 4.   Σε 5 εργάσιμες ημέρες θα παραλάβετε το πλαστικό της κάρτας, που θα έχει τα ίδια στοιχεία με την Πειραιώς Prepaid Virtual Card προπληρωμένη κάρτα σας και το PIN της, απαραίτητο για τις συναλλαγές σας σε φυσικά καταστήματα.

Εφόσον το επιθυμείτε, μέχρι να παραλάβετε το πλαστικό της κάρτας σας, μπορείτε άμεσα να τη φορτίσετε και να την επαναφορτίζετε στο ταμείο του καταστήματος και μέσω winbank web banking όσο συχνά θέλετε, ανάλογα με τις ανάγκες σας να κάνετε εξ’ αποστάσεως συναλλαγές.

Πρόσθετα, μόλις παραλάβετε το πλαστικό της αναβαθμισμένης πλέον επαναφορτιζόμενης κάρτας σας Πειραιώς Prepaid Reloadable Card , θα μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε όχι μόνο για εξ’ αποστάσεως συναλλαγές αλλά και σε φυσικά καταστήματα για αγορές & πληρωμές, μέχρι την εξάντληση του εκάστοτε διαθέσιμου υπολοίπου της.


Εάν είστε ήδη πελάτης της Τράπεζας Πειραιώς, σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα

 1.    Η αναβάθμιση της κάρτας σας γίνεται την ίδια στιγμή και δίνεται εντολή έκδοσης πλαστικής κάρτας

 2.   Αν υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο στην άυλη μη επαναφορτιζόμενη κάρτα, μεταφέρεται αυτόματα στην επαναφορτιζόμενη

 3.   Σε 5 εργάσιμες ημέρες θα παραλάβετε το πλαστικό της κάρτας, που θα έχει τα ίδια στοιχεία με την Πειραιώς Prepaid Virtual Card προπληρωμένης κάρτα σας και το PIN της, απαραίτητο για τις συναλλαγές σας σε φυσικά καταστήματα.

Εφόσον το επιθυμείτε, μέχρι να παραλάβετε το πλαστικό της κάρτας σας, μπορείτε άμεσα να τη φορτίσετε και να την επαναφορτίζετε στο ταμείο του καταστήματος όσο συχνά θέλετε, ανάλογα με τις ανάγκες σας να κάνετε εξ’ αποστάσεως συναλλαγές.

Πρόσθετα, μόλις παραλάβετε το πλαστικό της αναβαθμισμένης πλέον επαναφορτιζόμενης κάρτας σας Πειραιώς Prepaid Reloadable Card, θα μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε όχι μόνο για εξ’ αποστάσεως συναλλαγές αλλά και σε φυσικά καταστήματα μέχρι την εξάντληση του εκάστοτε διαθέσιμου υπολοίπου της.