ΕΣΠΑ – Ενίσχυση Μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Είμαστε δίπλα σου για να επιχειρήσεις το όνειρό σου.

Στην Τράπεζα Πειραιώς στηρίζουμε την ίδρυση και την ανάπτυξη νέων Επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ για τις Δράσεις «Ενίσχυσης ίδρυσης και λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων και Τουριστικών Επιχειρήσεων» προσφέροντάς σου χωρίς κόστος:

 • την επιστολή έγκρισης δανεισμού
 • και σε 36 ώρες τη βεβαίωση πρόθεσης δανεισμού.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) έως τις 22.03.24 και ώρα 15:00.

Επισκεφθείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς ή προγραμματίστε online μέσω winbank τη συνάντησή σας με τον Επιχειρηματικό Συνεργάτη.

Σε περίπτωση που δεν είστε πελάτης της Τράπεζας και έχετε Ατομική Επιχείρηση, μπορείτε να γίνεται εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας.

Στην Τράπεζα Πειραιώς στηρίζουμε την ίδρυση και λειτουργία των νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη της Δράσης : "Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων" στο πλαίσιο του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση των υπό σύσταση ή νεοσύστατων* επιχειρήσεων στον κλάδο του Τουρισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε €160.000.000.

Το ποσοστό της ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει, υπό προϋποθέσεις, έως 60% και αφορά επενδυτικά σχέδια από 80.000€ έως και 400.000€

Το πρόγραμμα καλύπτει στοχευμένες ανάγκες που αφορούν ενδεικτικά σε:

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλοντα Χώρο
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμό
 • Ψηφιακό Εξοπλισμό και Λογισμικό
 • Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα, καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 • Μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Έμμεσες δαπάνες

Περισσότερες πληροφορίες στο 360 Funding

*Ως νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

Στην Τράπεζα Πειραιώς στηρίζουμε την ίδρυση και λειτουργία των νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη της Δράσης: "Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων" στο πλαίσιο του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης για το σύνολο της χώρας, ανέρχεται σε €190.000.000.

Το ποσοστό της ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει, υπό προϋποθέσεις, έως 60% και αφορά επενδυτικά σχέδια από 30.000€ έως και 400.000€

Το πρόγραμμα καλύπτει στοχευμένες ανάγκες που αφορούν ενδεικτικά σε:

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλοντα Χώρο
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμό
 • Ψηφιακό Εξοπλισμό και Λογισμικό
 • Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα, καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 • Μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Έμμεσες δαπάνες

Περισσότερες πληροφορίες στο 360 Funding

*Ως νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

Η Τράπεζα Πειραιώς σας προσφέρει λύσεις τόσο για την υποβολή του αιτήματος, όσο και για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων σας.

 • Επιστολή Έγκρισης Δανεισμού με μηδενικό κόστος
 • Βεβαίωση Πρόθεσης Χρηματοδότησης Επενδυτικού Σχεδίου, για την υποβολή του αιτήματός σας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Συστήμα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), με μηδενικό κόστος, εντός 36 ωρών.
 • Το «Πειραιώς Επιχειρείν 360°», μια ολοκληρωμένη πρόταση προϊόντων και υπηρεσιών, ειδικά σχεδιασμένων για να καλύπτουν τις ανάγκες της επιχείρησης που συμμετέχει σε επιδοτούμενα προγράμματα συμπεριλαμβανομένων χρηματοδοτικών λύσεων:
   1. Μακροπρόθεσμο Δάνειο για την κάλυψη της Ιδιωτικής συμμετοχής σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα που έχει υποβληθεί και
   2. Προεξόφληση Επιχορήγησης.
 • Επισκεφθείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς ή προγραμματίστε online μέσω winbank τη συνάντησή σας με τον Επιχειρηματικό Συνεργάτη.