Υπηρεσία Instant Payments

Πραγματοποιήστε τις πληρωμές της επιχείρησης σας στην Ελλάδα την ίδια στιγμή, με έμβασμα μέσω της υπηρεσίας Instant Payments της Τράπεζας Πειραιώς.


Πλεονεκτήματα

  • Μεταφορά και διαθεσιμότητα των χρημάτων σας την ίδια στιγμή
  • Ευελιξία πληρωμών για την επιχείρησή σας ( 24/7/365)
  • Άμεση εξόφληση των υποχρεώσεών σας σε προμηθευτές και συνεργάτες σας στην Ελλάδα, εντός 10 δευτερολέπτων
  • Πίστωση ολόκληρου του ποσού στον δικαιούχο, χωρίς έξοδα για τον ίδιο από την τράπεζά του, εφόσον η πληρωμή πραγματοποιείται σε τράπεζα στην Ελλάδα που συμμετέχει στην υπηρεσία
  • Ασφάλεια στις συναλλαγές

Πώς θα πραγματοποιήσετε τις πληρωμές της επιχείρησής σας μέσω της υπηρεσίας Instant Payments;

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσω:

  • winbank (web banking & winbank mobile app)
  • του δικτύου καταστημάτων

Για να πραγματοποιήσετε έμβασμα μέσω της υπηρεσίας Instant Payments, θα πρέπει να επιλέξετε τη δυνατότητα άμεσης (Instant Payment) αποστολής της πληρωμής σας και να πληρούνται οι προϋποθέσεις (Τράπεζα, ποσό, καταχώρηση IBAN).


H δυνατότητα της αποστολής με άμεση προταιραιότητα ισχύει:

  • ανεξαρτήτου ημέρας και ώρας (24/7/365) για εντολές μέσω winbank.
  • εφόσον η καταχώρηση του εμβάσματος πραγματοποιείται Δευτέρα - Παρασκευή μέχρι τις 14:00 για εντολές μέσω Καταστήματος.

Η μεταφορά των χρημάτων εκτελείται και πιστώνεται στον λογαριασμό του δικαιούχου, εντός 10 δευτερολέπτων. Εάν η συναλλαγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί επιτυχώς, τα χρήματα επιστρέφονται στο λογαριασμό σας, εντός 10 δευτερολέπτων.

Η υπηρεσία παρέχεται υπό το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.