Πράσινες Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς σας στηρίζει παρέχοντάς σας πράσινες υπηρεσίες για επενδύσεις σε όλους τους τομείς της πράσινης επιχειρηματικότητας:

 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτήρια
 • Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων και νερού
 • Πράσινες μεταφορές
 • Οικοτουρισμός και αγροτουρισμός
 • Βιολογικές καλλιέργειες
 • Πράσινη χημεία

Κερδισμένοι με 3 τρόπους

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς σας προτείνει 3 λόγους για να αξιοποιήσετε τις πράσινες υπηρεσίες που προσφέρουμε για επενδύσεις που εντάσσονται στους τομείς της πράσινης επιχειρηματικότητας:


 1.  Κάθε πράσινη λύση διαμορφώνεται στα μέτρα σας.

Οι Green Experts μας συζητούν μαζί σας το τεχνικό αντικείμενο και τους στόχους της επένδυσής σας και καταγράφουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες σας. Σας προτείνουν εκείνο το πακέτο υπηρεσιών που εξυπηρετεί καλύτερα το επιχειρηματικό πλάνο σας, τα χρονοδιαγράμματά σας αλλά και τις κατάλληλες χρηματοδοτικές λύσεις για την επένδυσή σας. 2.  Σημαντική τεχνογνωσία που συνδέεται με την απόδοση της επένδυσής σας.  

Αξιοποιώντας τη τεχνογνωσία που σας παρέχεται από τους Green Experts μας, μπορείτε να διασφαλίσετε την απόδοση της πράσινης επένδυσής σας, τόσο κατά το στάδιο της μελέτης, όσο και κατά το στάδιο της υλοποίησης του έργου σας. 3.  Υποστήριξη στην υλοποίηση του επενδυτικού έργου σας. 

Για να πετύχετε τον επενδυτικό σας στόχο, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς σάς στηρίζει και κατά την υλοποίηση του έργου σας. Σας εξασφαλίζει πρόσβαση στην απαραίτητη τεχνογνωσία και σας διευκολύνει να βρείτε:
  • Βέλτιστες πρακτικές για την καλύτερη περιβαλλοντική διαχείριση της εταιρίας σας
  • Πράσινα Προϊόντα και Εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της πράσινης επιχειρηματικότητας
  • Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την επένδυσή σας, όπως τεχνικά εγχειρίδια, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ελληνική και διεθνή αρθρογραφία

Προσφερόμενες πράσινες υπηρεσίες

Σας παρέχουμε εξειδικευμένες πράσινες υπηρεσίες για επενδύσεις που εντάσσονται σε όλους τους τομείς της πράσινης επιχειρηματικότητας. Ενδεικτικά:


Μελέτη χώρου, εγκατάστασης και εξοπλισμού

 • Αξιολόγηση και ανάλυση της περιοχής επένδυσης με χρήση συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών
 • Αναλυτική τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης
 • Τεχνικές προδιαγραφές για τον κατάλληλο εξοπλισμό της επένδυσης


Οικονομική σκοπιμότητα έργου

 • Σενάρια χρηματοδοτικού σχήματος
 • Χρηματοοικονομικά μοντέλα
 • Μελέτες σκοπιμότητας


Διαδικαστικές εργασίες

 • Σύνταξη φακέλου για ένταξη επένδυσης σε επιδοτούμενα προγράμματα
 • Διαδικασίες αδειοδότησης


Υλοποίηση έργου

 • Οικονομοτεχνική παρακολούθηση κατασκευής
 • Ολοκλήρωση και παράδοση μονάδας

Πού να απευθυνθείτε

Για να μάθετε περισσότερα για τις Πράσινες Υπηρεσίες μας για επιχειρήσεις και να επιλέξετε το πακέτο που ταιριάζει στη δική σας επιχείρηση, απευθυνθείτε στα καταστήματα του δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς και ενημερωθείτε από τα εκπαιδευμένα στελέχη.

Βρείτε το κοντινότερο κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς