Αποκτώ τεχνογνωσία για την τουριστική μου επιχείρηση

Σε συνεργασία με το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη Α.Ε.,σας προσφέρουμε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για την απόκτηση τεχνογνωσίας καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις της τουριστικής επιχειρηματικότητας.

  • Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Digital Marketing in Hospitality

Θεωρία, στρατηγικές, εργαλεία και πρακτική εξάσκηση σε μικρομεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, για να πετύχετε αυξημένη πληρότητα, καλύτερες τιμές, παράταση της τουριστικής περιόδου, μείωση της εξάρτησης από άλλα κανάλια διακίνησης τουριστών και κατ’ επέκταση, αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας.

Project Management για Ξενοδοχεία

Βασικές αρχές Διοίκησης έργων ώστε να εξασφαλίσετε το αποτέλεσμα κερδίζοντας χρόνο και χρήματα.

Αγροτουρισμός – Οικοτουρισμός

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού που γνωρίζουν συνεχή άνθιση και προσφέρουν νέες επενδυτικές ευκαιρίες.

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Συμβουλευτική Υποστήριξη για το ΕΣΠΑ

Υποστήριξη των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου για την υποβολή, διαχείριση και παρακολούθηση του επιχειρηματικού τους σχεδίου και του φακέλου για τη συμμετοχή σε χρηματοδοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ.

Green Key

Υποστήριξη των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου (ξενοδοχεία, συνεδριακά κέντρα, κ.ά.), με σκοπό τη βράβευση της περιβαλλοντικής τους υπευθυνότητας, σύμφωνα με το οικολογικό σήμα ποιότητας GREEN KEY.

Travelife

Υποστήριξη των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου (ξενοδοχεία και τουριστικά γραφεία), με σκοπό την πιστοποίηση τους σύμφωνα με τα κριτήρια βιωσιμότητας του TRAVELIFE.

Πιστοποίηση «Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM»

Συμβουλευτικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις για την υποστήριξή τους στη διαδικασία πιστοποίησης με τα πρότυπα Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM Levels of Excellence και ΕΕΔΕ ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ.

Αναλυτικές πληροφορίες και στο www.excelixi.org

Το νέο ΠΕΙΡΑΙΩΣ TOURISM 360° είναι διαθέσιμο σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Τουρισμού.

Τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του ΠΕΙΡΑΙΩΣ TOURISM 360° καθώς και ειδικές τιμολογήσεις, όπου αυτές υπάρχουν, δύναται να αναθεωρούνται κάθε 01/04 και 01/10 του εκάστοτε έτους.