Πράσινη και Ψηφιακή μετάβαση για την επιχείρησή σου

Η αγάπη για την τέχνη σου και οι ιδέες του σήμερα, στο αύριο της επιχείρησής σου.

Υλοποίησε την Πράσινη και την Ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σου με το Πειραιώς Επιχειρείν 360ο και χρηματοδότηση από την Τράπεζα Πειραιώς.

Αξιοποίησε τις δυνατότητες ενίσχυσης που σου παρέχουν τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 που ανακοινώνονται από το Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στοχεύουν στην αναβάθμιση της καθημερινής λειτουργίας της δικής σου επιχείρησης.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε όλες τις μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, στοχεύοντας στην αναβάθμισή τους αξιοποιώντας τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες και τις πράσινες δυνατότητες.


Είμαστε δίπλα σου για τον μετασχηματισμό της επιχείρησής σου, στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2021 – 2027. Προγραμματίσε το ραντεβού σου online και συμβουλεύσου τον επιχειρηματικό συνεργάτη.

Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει έμπρακτα το επιχειρηματικό πλάνο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της επιχείρησής σας, με το «Πειραιώς Επιχειρείν 360°», μια ολοκληρωμένη πρόταση προϊόντων και υπηρεσιών, ειδικά σχεδιασμένα για να καλύπτουν τις ανάγκες της επιχείρησης που επιθυμεί να συμμετέχει σε επιδοτούμενα προγράμματα υποστηρίζοντας κάθε βήμα από το ξεκίνημα της επένδυσης μέχρι την ολοκλήρωσή της. Ειδικότερα στο σκέλος της χρηματοδότησης προσφέρει:

  • Μακροπρόθεσμο Δάνειο για την κάλυψη της Ιδιωτικής Συμμετοχής, σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα που έχει υποβληθεί
  • Βραχυπρόθεσμο δάνειο για την Προεξόφληση της Επιχορήγησης

Η Δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ», του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027) με συνολικό Προϋπολογισμό 700.000.000 €,  στοχεύει στην  αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας.

Στις επιλέξιμες δαπάνες των Δράσεων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, μηχανήματα – εξοπλισμός , πιστοποίηση προϊόντων, δαπάνες marketing, καθώς και δαπάνες για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας.

Δράση 1: Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001 € έως και 1.000.000 € (επιλογή είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 1407/2013/De minimis είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 651/2014 /ΓΚΑΚ).

Δράση 2: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000 € έως και 200.000 € (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε. 1407/2013 (De minimis).

Για περισσότερες πληροφορίες ανά δράση μπορείτε να ανατρέξετε στο www.360funding.gr

Το πρόγραμμα καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους και διακρίνεται σε 3 επιμέρους δράσεις:

Δράση 1- Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός: για την κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό,

Δράση 2 - Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός: για επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και

Δράση 3 - Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ: για την υλοποίηση ολοκληρωμένων επενδύσεων σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται σε μια μόνο Δράση.

Ο συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης προσδιορίζεται ανά δράση και κυμαίνεται από €18.000 έως και €1.200.000

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται ανά δράση έως 60%.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση (FiFo), θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία και την ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης και μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού έκαστης Δράσης.


Για περισσότερες πληροφορίες ανά δράση μπορείτε να ανατρέξετε στο www.360funding.gr