Βρείτε το αγροτικό δάνειο που σας ταιριάζει

 • ΣΚΟΠΟΣ • ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Βραχυπρόθεσμο Πιστοδοτικό Όριο μέσω Ανοιχτού Δανείου για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών της αγροτικής εκμετάλλευσης.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  Όλες τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο με βάση το ΒΕΑ
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  Ετήσια με δικαίωμα ανανέωσης για ένα έτος
 • ΤΡΟΠΟΣ
  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Με ελεύθερες καταβολές κεφαλαίου και με την καταβολή των επιδοτήσεων.
 • ΥΨΟΣ
  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
  Έως €5.000.