Βρείτε το αγροτικό δάνειο που σας ταιριάζει

 • ΣΚΟΠΟΣ • ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Κεφάλαιο Κίνησης για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών ενός αγρότη.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  Αγρότες, Φυσικά Πρόσωπα, ηλικίας
  18-70 ετών
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο με βάση το ΒΕΑ
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  ετήσια με δικαίωμα ανανέωσης για ένα έτος
 • ΤΡΟΠΟΣ
  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Ελεύθερες καταβολές κεφαλαίου κατά την διάρκεια ισχύος του Π.Ο και κατ’ ελάχιστο το 50% των εισπραττόμενων ενισχύσεων, πωλήσεων παραγωγής και λοιπών αποζημιώσεων.
 • ΥΨΟΣ
  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
  μέχρι το 90% του δικαιούμενου Π.Ο.
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Πιστοδοτικό όριο για την κάλυψη αναγκών της αγροτικής παραγωγής.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  Νέους αγρότες, φυσικά πρόσωπα, ηλικίας 18 έως 75 ετών.
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο με βάση το ΒΕΑ για όλη τη διάρκεια του δανείου
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  Διαρκεί όσο η καλλιεργητική / γαλακτοκομική περίοδος
 • ΤΡΟΠΟΣ
  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Το οφειλόμενο ποσό της κάρτας εξοφλείται
  είτε εφάπαξ
  είτε τμηματικά από τις πληρωμές της αξίας α΄ ύλης που έχει παραδώσει ο παραγωγός στην μεταποιητική μονάδα
 • ΥΨΟΣ
  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
  Εξαρτάται από την αξία της παραγωγής που θα παραδώσει στον αγοραστή, με τον οποίο έχει συνάψει ιδιωτικό συμφωνητικό παράδοσης της παραγωγής του και το κόστος των εισροών της αγροτικής του παραγωγής.