Οργάνωση των Οικονομικών σας

Με την ολοκληρωμένη μεθοδολογία του Personal Banking, σας προσφέρουμε την τεχνογνωσία για την Οργάνωση των Οικονομικών σας.

Σε μία προγραμματισμένη προσωπική συνάντηση και μέσα από συζήτηση μαζί σας, εντοπίζουμε και καταγράφουμε τις μελλοντικές σας ανάγκες. Στη συνέχεια αναλύουμε τις ανάγκες αυτές και εστιάζουμε στον επιθυμητό τρόπο ζωής σας, ώστε να καθορίσουμε τους μελλοντικούς σας στόχους.

Αξιολογούμε εάν οι παρούσες επιλογές σας ευθυγραμμίζονται με τις ανάγκες σας και σας επισημαίνουμε τα σημεία, που η εμπειρία μας έχει δείξει, ότι απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.

Με βάση τη συνολική εικόνα των οικονομικών σας, σας υποστηρίζουμε στο να επιλέξετε τις κατάλληλες λύσεις, ανάλογα με τους προσωπικούς και οικογενειακούς σας στόχους.

Σε συνεργασία μαζί σας, προγραμματίζουμε τις επόμενες κινήσεις σας και σας προσφέρουμε συνεχή υποστήριξη στην επίτευξη των στόχων σας.