Ειδικές υπηρεσίες e-business

Σχεδιασμός και υλοποίηση tailor made λύσεων με βάση τις ανάγκες της δική σας επιχείρησης.

Λύσεις e-goverment

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών προσαρμοσμένες στις ανάγκες των φορέων του Δημόσιου τομέα στα πλαίσια της ηλεκτρονική διακυβέρνησης.

Συνεργασίες
Είσπραξης Απαιτήσεων

Γίνετε συνεργάτης της Τράπεζας Πειραιώς προωθώντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίας μας ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζετε λύσεις για τους πελάτες σας.