Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS επιχειρήσεων της Τράπεζας Πειραιώς για μαζικές πληρωμές χωρίς όριο ποσού, σε οποιοδήποτε νόμισμα, παντού στον κόσμο.
Με την υπηρεσία “e-PPS Hellas”, συγκεντρώνετε, σε ένα αρχείο, όλες τις πληρωμές σας σε ευρώ στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν αυτές απευθύνονται σε δικαιούχους που τηρούν λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς ή σε άλλες τράπεζες