Λογαριασμός “Πειραιώς Αποδοχών Συνταξιούχων & Δημοσίων Υπαλλήλων” *

ΚΛΙΜΑΚΩΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ**
ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
έως 5.000
άνω των 5.000
3,00%
1,80%
Χωρίς έξοδα ανοίγματος, τήρησης και διαχείρισης λογαριασμού
 • Απόδοση τόκων κάθε μήνα
 • Φορολόγηση τόκων: σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα φορολογίας εισοδήματος (σήμερα 15%)
 • Χρεωστική κάρτα Visa Debit
 • Δωρεάν πάγιες εντολές εξόφλησης λογαριασμών ενέργειας, ύδρευσης και τηλεφωνίας/διαδικτύου
 • Δυνατότητα έκδοσης βιβλιαρίου επιταγών
 • Δωρεάν έξοδα επεξεργασίας επιταγών έκδοσης πελατών
 • Δυνατότητα χορήγησης ορίου υπερανάληψης
 • Χωρίς ελάχιστο ποσό για το άνοιγμα του λογαριασμού
 • Ενημέρωση μέσω τριμηνιαίου αντιγράφου κίνησης λογαριασμού ή βιβλιαρίου καταθέσεων

Δικαιούχοι

 • Εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό Ενόπλων Δυνάμεων
  (που υπάγονται σε ένα εκ των 4 Γενικών Επιτελείων ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ και ΓΕΕΘΑ)
 • Εν υπηρεσία πολιτικό προσωπικό ΥΠΕΘΑ (που υπάγονται σε ένα εκ των 3 Γενικών Επιτελείων ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ)
  ή εργάζονται σε ΝΠΔΔ και λοιπούς φορείς που υπάγονται διοικητικά
  ή εποπτεύονται από το ΥΠΕΘΑ απευθείας ή μέσω των Γενικών Επιτελείων
 • Μέλη οικογενειών του εν ενεργεία στρατιωτικού προσωπικού και του εν υπηρεσία πολιτικού προσωπικού ενόπλων δυνάμεων (σύζυγοι, τέκνα και γονείς)
 • Απόστρατοι αξιωματικοί & υπαξιωματικοί, & συνταξιούχοι πολιτικοί υπάλληλοι

Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να επισκεφθείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνει ταυτοποίηση ή επικαιροποίηση των στοιχείων σας, έτσι ώστε να μπορείτε άμεσα ή σε μεταγενέστερο χρόνο να αποκτήσετε οποιοδήποτε από τα προσφερόμενα προνομιακά προϊόντα.

Ειδικότερα, αν είστε μέλος οικογένειας του εν ενεργεία στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων (ως άνω περίπτωση), πριν την ταυτοποίηση /επικαιροποίηση των δικών σας στοιχείων πρέπει απαραίτητα να έχει προηγηθεί η ταυτοποίηση /επικαιροποίηση των στοιχείων του εν ενεργεία δικαιούχου (ως άνω περιπτώσεις).

Δείτε αναλυτικά τα Δικαιολογητικά, ανά κατηγορία δικαιούχου

*Απαραίτητη προυπόθεση για να αποκτήσει κάποιος δικαιούχος το λογαριασμό “Πειραιώς Αποδοχών Συνταξιούχων & Δημοσίων Υπαλλήλων” και τα προνόμιά του, αποτελεί το να είναι ο ίδιος α’ δικαιούχος του λογαριασμού. Υφιστάμενοι πελάτες, οι οποίοι συνεργάζονται ήδη με την Τράπεζα Πειραιώς για την καταβολή της μισθοδοσίας ή της σύνταξης τους, θα πρέπει να επισκεφθούν ένα από τα καταστήματα της Τράπεζας για να αιτηθούν τα ανωτέρω επιτόκια και προνόμια.

**Το προνομιακό επιτόκιο δεν ισχύει για μέλη των οικογενειών των δικαιούχωντου εν ενεργεία στρατιωτικού προσωπικού και του εν υπηρεσία πολιτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων οι οποίοι μισθοδοτούνται / ή συνταξιοδοτούνται από φορέα διαφορετικό του ΥΠΕΘΑ.