Αξιοποιήστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς και μειώστε τον φόρο σας!

Συγκεντρώστε τη δαπάνη που απαιτείται για το «χτίσιμο» του αφορολόγητού σας, εύκολα και με ασφάλεια, πραγματοποιώντας τις συναλλαγές σας μέσω:


Επιπλέον, πραγματοποιώντας τις αγορές σας με τις κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς, επιβραβεύεστε ανάλογα με το Πρόγραμμα Επιβράβευσης στο οποίο συμμετέχει η κάθε κάρτα.

Πώς μπορώ να χτίσω το αφορολόγητό μου;

Στο χτίσιμο της μείωσης του φόρου προσμετρώνται όλες οι συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής στην Ελλάδα, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ. (Ισλανδία, Λιχνεστάϊν και Νορβηγία), κατ’ ελάχιστον σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Φορολογητέο Εισόδημα
(σε ευρώ)
Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με πληρωμή μέσω κάρτας, ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου
(Προοδευτική εφαρμογή)
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Φορολογητέο Εισόδημα
(σε ευρώ)
Ελάχιστο ποσό αποδείξεων που πρέπει να συγκεντρωθεί
1-10.000€
10%
8.000€
800€
10.000,01€-30.000€
15%
20.000€
2.500€
30.000,01 και άνω
20% και μέχρι 30.000€
40.000€
6.000€Πώς επιμερίζεται το ποσό των οικογενειακών δαπανών μεταξύ συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης;

Το ποσό των δαπανών δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση που καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δύο, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης, για τυχόν κάλυψη του ελάχιστου απαιτούμενου ποσού δαπανών.

Ποιοι φορολογούμενοι δικαιούνται μείωση φόρου;

Μείωση φόρου δικαιούνται όλα τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον αποκτούν εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις και ατομική αγροτική δραστηριότητα. Επίσης, η μείωση του φόρου υπολογίζεται και στα εισοδήματα που προκύπτουν από τη διαφορά των τεκμηρίων.


Ποιοι φορολογούμενοι της ανωτέρω περίπτωσης εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, αλλά υποχρεούνται να συλλέγουν/προσκομίζουν έγχαρτες αποδείξεις ίσης αξίας:

 • Φορολογούμενοι από 70 ετών και άνω.
 • Άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω.
 • Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.
 • Φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
 • Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο Εξωτερικό.
 • Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.
 • Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
 • Φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500€.
 • Φορολογούμενοι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματός τους.
 • Φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.
 • Άτομα που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
 • Άτομα που βρίσκονται σε μακροχρόνια νοσηλεία (6 μηνών και άνω).


Επιπλέον, εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής αλλά δεν υποχρεούνται να συλλέγουν/προσκομίζουν έγχαρτες αποδείξεις:

 • οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών και οι στρατιωτικοί που υπηρετούν στην αλλοδαπή.
 • οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας, σε ψυχιατρικό κατάστημα και οι φυλακισμένοι.

Τι γίνεται εάν δεν καταφέρω να καλύψω το ποσοστό δαπανών που αναλογεί στο εισόδημά μου;

Στην περίπτωση που δεν καλυφθεί το ελάχιστο ποσό δαπάνης που αναλογεί στο φορολογητέο εισόδημα, προβλέπεται προσαύξηση του αναλογούντος φόρου, με συντελεστή 22%. Η προσαύξηση θα υπολογιστεί επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού.

Ακολουθεί πίνακας με σχετικά παραδείγματα:

Φορολογητέο Εισόδημα
(σε ευρώ)
Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με πληρωμή μέσω κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου 
(Προδευτική εφαρμογή)
Φορολογητέο Ατομικό Εισόδημα
(σε ευρώ)
Ελάχιστο ποσό αποδείξεων που πρέπει να συγκεντρωθεί
Φόρος μη πραγματοποίησης ηλεκτρονικών συναλλαγών (προσαύξηση 22%)
1-10.000€
10%
8.000€
800€
Στην περίπτωση που πραγματοποιηθούν συναλλαγές πχ 500€ ο επιπλέον φόρος θα είναι 66€
10.000,01€-30.000€
15%
20.000€
2.500€
Εάν πραγματοποιηθούν συναλλαγές ποσού 1.500€ ο επιπλέον φόρος θα είναι 220€
30.000,01 και άνω
20% και μέχρι 30.000€
40.000€
6.000€
Αν αντί για 6.000€ έχουμε συναλλαγές 4.000€ θα επιβληθεί επιπλέον φόρος 440€Το μέγιστο ποσό δαπάνης για το χτίσιμο της μείωσης του φόρου, ανεξαρτήτως εισοδήματος, ανέρχεται στις 30.000€.

Ποια ηλεκτρονικά μέσα της Τράπεζας Πειραιώς συμμετέχουν στο χτίσιμο της μείωσης του φόρου;

Τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών που παρέχονται από την Τράπεζα Πειραιώς και συμμετέχουν στο χτίσιμο της μείωσης του φόρου είναι:

Ποιες δαπάνες χτίζουν τη μείωση του φόρου και ποιες εξαιρούνται;

Οι δαπάνες που λαμβάνονται υπόψη για το χτίσιμο της μείωσης του φόρου θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

 • Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά
 • Αλκοολούχα ποτά και καπνός
 • Ένδυση και υπόδηση
 • Στέγαση (εξαιρουμένων των ενοικίων)
 • Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες
 • Μεταφορές (εκτός των τελών κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων)
 • Επικοινωνίες
 • Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες
 • Εκπαίδευση
 • Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια
 • Άλλα αγαθά και υπηρεσίες


Οι δαπάνες που δε μειώνουν τον φόρο είναι οι εξής:

 • Δαπάνες Υγείας. Οι ιατρικές φαρμακευτικές δαπάνες, για να τύχουν της ειδικής έκπτωσης φόρου 10% (ανώτατη έκπτωση φόρου 3.000€) θα πρέπει, αφενός να υπερβαίνουν το 5% του φορολογητέου εισοδήματος και, αφετέρου, να έχουν πραγματοποιηθεί με τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής
 • Ενοίκια
 • Πληρωμή Φόρων
 • Τέλη κυκλοφορίας
 • Αγορά κατοικίας
 • Αγορά οχημάτων, σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών
 • Δόσεις δανείων
 • Αγορά επενδυτικών μετοχών
 • Δαπάνες που πραγματοποιούνται με κάρτες που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό.


Συναλλαγές συνολικής αξίας 500€ και άνω, για αγαθά ή υπηρεσίες, θα πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά με χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, τραπεζικό έμβασμα, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών, χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού.

Τι κερδίζω όταν κάνω χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής εκτός από τη μείωση του φόρου;

Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμών για την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών, λαμβάνονται υπόψη για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα δημόσιων κληρώσεων (Λοταρίες), μέσω του οποίου οι τυχεροί επιβραβεύονται με χρηματικά ή και με άλλου είδους έπαθλα. Αναμένονται περαιτέρω διευκρινήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο.

Επίσης, ο κάθε φορολογούμενος απαλλάσσεται από τη διαδικασία συλλογής αποδείξεων, καθώς τα statements της Τράπεζας αρκούν για την τεκμηρίωση των συναλλαγών του.

Διευκρινίσεις σχετικά με τις συναλλαγές και πώς εμπίπτουν στην έκπτωση φόρου;

Θέλω να εξοφλήσω τον λογαριασμό της ΔΕΗ της κατοικίας μου αλλά ο λογαριασμός αναγράφει το όνομα του ιδιοκτήτη. Μετράει στο χτίσιμο της μείωσης του φόρου μου;

Ειδικά για τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ που είναι σε όνομα διαφορετικό από αυτόν που καταβάλλει, γίνονται δεκτές οι εν λόγω δαπάνες, εφόσον ο καταβάλλων τη δαπάνη είναι και ο πραγματικός χρήστης του ακινήτου.
Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τις πρόσθετες κάρτες πώς συμμετέχουν στη μείωση του φόρου;

Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με πρόσθετες κάρτες μειώνουν τον φόρο του κατόχου της πρόσθετης κάρτας, εφόσον έχει δηλωθεί ο ΑΦΜ του στην Τράπεζα.
Τι ισχύει όταν πραγματοποιείται συναλλαγή με τη χρήση πιστωτικής κάρτας με άτοκες δόσεις;

Στο χτίσιμο του αφορολόγητου θα υπολογίζονται οι δόσεις οι οποίες έχουν εμφανιστεί στο λογαριασμό της πιστωτικής κάρτας εντός του εκάστοτε οικονομικού έτους.
Παράδειγμα:
Εάν το 2017 πραγματοποιήσω μία συναλλαγή αξίας 1.000€ σε 10 δόσεις, και εντός του έτους χρεωθούν οι 4 πρώτες δόσεις, τότε στο χτίσιμο της μείωσης του φόρου για το οικονομικό έτος 2017, θα υπολογιστούν συνολικά 400€. Οι επόμενες 6 δόσεις θα μετρήσουν στο χτίσιμο της μείωσης του φόρου της επόμενης χρονιάς.

Η παρούσα ενημέρωση έχει καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί φορολογική συμβουλή. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ενημέρωση ενδέχεται να διαφοροποιηθούν κατόπιν έκδοσης νέων Υπουργικών Αποφάσεων ή Εγκυκλίων.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς παρέχονται υπό τις ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις στην κίνηση κεφαλαίων.