Βρείτε τον Λογαριασμό που σας ταιριάζει

  • ΣΚΟΠΟΣ  • ΤΥΠΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ


  • ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
    Τρεχούμενος λογαριασμός για τις καθημερινές συναλλαγές σας.
  • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
    • Καθημερινές συναλλαγές
  • ΝΟΜΙΣΜΑ
  • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
    Κλιμακούμενο
  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
    Τρεχούμενος λογαριασμός στα κυριότερα ξένα νομίσματα.
  • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
    • Καταθέσεις σε
      συνάλλαγμα
  • ΝΟΜΙΣΜΑ
    στα κυριότερα ξένα νομίσματα
  • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
    Σταθερό
    ανάλογα με το νόμισμα
  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

    Συνδυασμός τρεχούμενου καταθετικού λογαριασμού σε ευρώ με εβδομαδιαία προθεσμιακή κατάθεση.

  • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
    • Απόδοση και ρευστότητα
  • ΝΟΜΙΣΜΑ
  • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
    Σταθερό
  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
    Τρεχούμενος λογαριασμός αποκλειστικά για τους πελάτες του Personal Banking.
  • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
    • Καθημερινές συναλλαγές
  • ΝΟΜΙΣΜΑ
  • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
    Kλιμακούμενο