Βρείτε τον Λογαριασμό που σας ταιριάζει

 • ΣΚΟΠΟΣ • ΤΥΠΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ


 • ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
  Αποταμιευτικός λογαριασμός που επιβραβεύει με διπλάσιο επιτόκιο κάθε μήνα που δεν γίνεται καμία ανάληψη από το λογαριασμό.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Αποταμίευση
 • ΝΟΜΙΣΜΑ
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κλιμακoύμενο
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
  Καταθετικός λογαριασμός που προσφέρεται αποκλειστικά για αποταμίευση για τα παιδιά.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Αποταμίευση για παιδιά
 • ΝΟΜΙΣΜΑ
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κλιμακούμενο
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
  Αποταμιευτικός λογαριασμός που σας επιβραβεύει με προνομιακό επιτόκιο για κάθε μήνα που αυξάνετε τις καταθέσεις σας έστω και κατά 1 ευρώ.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Αποταμίευση
   χωρίς δεσμεύσεις
 • ΝΟΜΙΣΜΑ
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κλιμακούμενο
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
  Αποταμιευτικός λογαριασμός για συστηματική αποταμίευση και επιβράβευση για κάθε χρόνο.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Συστηματική αποταμίευση
 • ΝΟΜΙΣΜΑ
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κλιμακούμενο
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
  Τρεχούμενος λογαριασμός για τις καθημερινές συναλλαγές σας.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Καθημερινές συναλλαγές
 • ΝΟΜΙΣΜΑ
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κλιμακούμενο
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
  Τρεχούμενος λογαριασμός στα κυριότερα ξένα νομίσματα.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Καταθέσεις σε
   συνάλλαγμα
 • ΝΟΜΙΣΜΑ
  στα κυριότερα ξένα νομίσματα
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Σταθερό
  ανάλογα με το νόμισμα
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
  Λογαριασμός μισθοδοσίας για υπαλλήλους ιδιωτικών εταιρειών.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Μισθωτούς ιδιωτικού τομέα
 • ΝΟΜΙΣΜΑ
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κλιμακωτό
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
  Λογαριασμός μισθοδοσίας για μισθωτούς δημοσίων οργανισμών & συνταξιούχους όλων των ασφαλιστικών φορέων.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Μισθωτούς δημοσίων οργανισμών & συνταξιούχους
 • ΝΟΜΙΣΜΑ
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κλιμακωτό
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

  Συνδυασμός τρεχούμενου καταθετικού λογαριασμού σε ευρώ με εβδομαδιαία προθεσμιακή κατάθεση.

 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Απόδοση και ρευστότητα
 • ΝΟΜΙΣΜΑ
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Σταθερό
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
  Τρεχούμενος λογαριασμός αποκλειστικά για τους πελάτες του Personal Banking.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Καθημερινές συναλλαγές
 • ΝΟΜΙΣΜΑ
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Kλιμακούμενο