Προθεσμιακή Κατάθεση Στα Μέτρα Σου
Με Επιβράβευση

Η Προθεσμιακή Κατάθεση Στα Μέτρα Σου σας προσφέρει απόλυτη ευελιξία καθώς δημιουργείτε την προθεσμιακή σας κατάθεση, όπως πραγματικά εσείς θέλετε, και σας δίνει επιβράβευση που εσείς επιλέγετε! Επιλέγετε διάρκεια από 1 εβδομάδα έως και 12 μήνες, πότε θα λάβετε τους τόκους σας, αν θα έχετε τα χρήματά σας ελεύθερα χωρίς κόστος, αν θέλετε να αυξομειώνετε το κεφάλαιό σας κατά την διάρκεια της προθεσμιακής σας. Διαλέγετε αν θέλετε να συγκεντρώνετε πόντους τους οποίους μπορείτε να εξαργυρώσετε σε επιλεγμένους συνεργάτες για τις καθημερινές σας ανάγκες και αγορές και την διαμορφώνετε … στα μέτρα σας.ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Σταθερό
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
5.000
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΟΚΩΝ
Επιλέγετε απόδοση τόκων στην έναρξη, στη λήξη, κατά την διάρκεια της προθεσμιακής
ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ
 • Αξιοποίηση κεφαλαίου
 • Απόδοση και ρευστότητα
 • Ελευθερία στα χρήματά σας
 • Άμεσο, τακτικό ή συμπληρωματικό εισόδημα
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Τη διαμορφώνετε ... «στα μέτρα σας»
 • Online άνοιγμα
 • Δυνατότητα συλλογής πόντων μέσω του προγράμματος επιβράβευσης με δωροεπιταγές από επιλεγμένους συνεργάτες της Τράπεζας Πειραιώς

Πλεονεκτήματα

Επιλογή διάρκειας κατάθεσης

Στην προθεσμιακή κατάθεση «Στα Μέτρα Σου», επιλέγετε τη διάρκεια της κατάθεσης, από 1 εβδομάδα μέχρι 12 μήνες ή ακόμη και λήξη σε συγκεκριμένη ημερομηνία που σας εξυπηρετεί.

Χαμηλό ελάχιστο ποσό

Το ελάχιστο ποσό που μπορείτε να τοποθετήσετε στην προθεσμιακή κατάθεση «Στα Μέτρα Σου» είναι €5.000.

Σταθερό επιτόκιο

Το επιτόκιο της προθεσμιακής κατάθεσης «Στα Μέτρα Σου» διατηρείται σταθερό κατά τη διάρκειά της.

Καταβολή Τόκων

Επιλέγετε πότε θα λάβετε τους τόκους της προθεσμιακής κατάθεσης «Στα Μέτρα Σου»:

 • τη μέρα έναρξης της κατάθεσης. Μπορείτε να κάνετε ανάληψη αυτού του ποσού, για να έχετε ένα συμπληρωματικό εισόδημα ή να το επενδύσετε, για να εξασφαλίσετε ακόμα υψηλότερη απόδοση
 • τη μέρα λήξης της κατάθεσης
 • κατά την διάρκεια της κατάθεσης, και συγκεκριμένα κάθε μήνα, δίμηνο ή τρίμηνο, ανάλογα με τη συνολική διάρκεια της κατάθεσης που έχετε επιλέξει

Δυνατότητα προεξόφλησης χωρίς κόστος

Εάν θεωρείτε ότι μπορεί να χρειαστείτε τα χρήματά σας πριν τη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης «Στα Μέτρα Σου», μπορείτε να επιλέξετε τη δυνατότητα προεξόφλησης χωρίς κόστος. Η συγκεκριμένη επιλογή είναι διαθέσιμη όταν οι τόκοι της προθεσμιακής σας κατάθεσης καταβάλλονται κατά τη διάρκειά της και μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο κατά την ημερομηνία καταβολής των τόκων (κάθε μήνα, δίμηνο κλπ.)

Διαφορετικά, αν η προεξόφληση γίνει σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ή έχετε επιλέξει καταβολή τόκων στην αρχή ή στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης, επιβαρύνεστε με το προβλεπόμενο κόστος προεξόφλησης, το οποίο υπολογίζεται ως εξής:

2% x Κεφάλαιο που προεξοφλείται x υπολειπόμενες ημέρες μέχρι τη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης / 360 (ημέρες)

Το κόστος προεξόφλησης δεν μπορεί να υπερβεί το συνολικό ποσό των δεδουλευμένων πιστωτικών τόκων της προθεσμιακής κατάθεσης, καταβληθέντων ή μη. Ειδικά στην περίπτωση καταβολής τόκων στην έναρξη της προθεσμιακής κατάθεσης, το παραπάνω κόστος προσαυξάνεται με τους προκαταβληθέντες μικτούς τόκους για τις υπολειπόμενες ημέρες της κατάθεσης.

Δυνατότητα Μεταβολής Κεφαλαίου

Εάν θεωρείτε ότι μπορεί να χρειαστεί να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε χρήματα από την προθεσμιακή κατάθεση «Στα Μέτρα Σου», μπορείτε να επιλέξετε τη δυνατότητα μεταβολής κεφαλαίου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη επιλογή ανά πάσα στιγμή και όσες φορές θέλετε (1 φορά κάθε ημέρα), χωρίς επιβάρυνση και διατηρώντας το αρχικό σας επιτόκιο.

Επιπλέον θα πρέπει:

 • Το ποσό που προσθέτετε ή αφαιρείτε να είναι τουλάχιστον €1.000
 • Το νέο κεφάλαιο της προθεσμιακής κατάθεσης να είναι μέχρι 50% μεγαλύτερο ή μικρότερο του αρχικού

Παράδειγμα: Σε μία προθεσμιακή κατάθεση Στα Μέτρα Σου €30.000, με δυνατότητα μεταβολής κεφαλαίου, μπορείτε να προσθέτετε ή να αφαιρείτε χρήματα, με ελάχιστο ποσό τα €1.000, αρκεί κάθε φορά το νέο κεφάλαιο της προθεσμιακής σας κατάθεσης να μην είναι μεγαλύτερο από €45.000 (+50%) ή μικρότερο από €15.000 (-50%).

Ωστόσο, εάν κάνετε ανάληψη και το κεφάλαιο που απομένει είναι μικρότερο από το 50% του αρχικού, η προθεσμιακή κατάθεση «Στα Μέτρα Σου» προεξοφλείται συνολικά. Σε αυτή την περίπτωση επιβαρύνεστε με το προβλεπόμενο κόστος προεξόφλησης.

Επιβράβευση

Η Προθεσμιακή Κατάθεση «Στα Μέτρα Σου» σας δίνει μαζί με τους τόκους και πολλαπλάσιους πόντους τους οποίους μπορείτε να εξαργυρώσετε για να λάβετε δωροεπιταγές ή κουπόνια επιλεγμένων συνεργατών, εφόσον το επιλέξετε.

Δημιουργήστε τώρα την Προθεσμιακή Κατάθεση «Στα Μέτρα Σου»!

Απόδοση

Το επιτόκιο εξαρτάται από τη διάρκεια, το ποσό της προθεσμιακής κατάθεσης και τα επιμέρους χαρακτηριστικά που επιλέγετε.

Πατήστε εδώ για τα επιτόκια.

Επιβράβευση

Επιβράβευση με δωροεπιταγές/κουπόνια από επιλεγμένους συνεργάτες

Η Προθεσμιακή Κατάθεση «Στα Μέτρα Σου» σας δίνει τη δυνατότητα, εφόσον το επιλέξετε, μαζί με τους τόκους, να συλλέγετε και πόντους στο νέο Πρόγραμμα Επιβράβευσης της Τράπεζας Πειραιώς, τους οποίους μπορείτε να εξαργυρώνετε σε δωροεπιταγές ή κουπόνια των επιλεγμένων συνεργατών του προγράμματος προκειμένου να αποκτήσετε προϊόντα ή υπηρεσίες τους.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά του συνεργάτες του προγράμματος, τις τρέχουσες προσφορές και το ποσό των πόντων που απαιτείται για κάθε δωροεπιταγή/κουπόνι:

Συνεργάτες Δωροεπιταγές Πόντοι
ATTICA € 50 25.000
€ 100 50.000
€ 200 100.000
INTERSPORT € 20 10.000
€ 50 25.000
€ 100 50.000
Μασούτης € 10 5.000
€ 20 10.000
€ 30 15.000
Public € 10 5.000
€ 50 25.000
€ 100 50.000
SHELL € 20 10.000
€ 30 15.000
€ 50 25.000
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ € 10 5.000
€ 20 10.000
€ 30 15.000
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ € 10 5.000
€ 20 10.000
€ 30 15.000
ΧΟΝΤΟΣ € 20 10.000
€ 30 15.000
€ 50 25.000

Ενημερωθείτε για τα πρατήρια της Shell που συμμετέχουν εδώ.

Συνεργάτης Κουπόνια / Πόντοι
WIND Ιδιώτες Πελάτες
Νέα συμβόλαια 24μηνης διάρκειας
Έκπτωση μηνιαίου παγίου σε πρόγραμμα: Συνολική αξία έκπτωσης Πόντοι
W3 € 170,40 37.500
W3 PLUS € 182,40 43.500
W2 € 216,00 50.000
W2 PLUS € 228,00 55.000
W € 319,20 75.500
W PLUS € 331,20 81.500
Επιπλέον επιδότηση συσκευής € 62,00 31.000
Yφιστάμενα συμβόλαια
Δωρεάν 1GB mobile internet για 24 μήνες € 120,00 60.000
Business Πελάτες
Νέα συμβόλαια 24μηνης διάρκειας
Έκπτωση μηνιαίου παγίου σε πρόγραμμα: Συνολική αξία έκπτωσης Πόντοι
Business to All 300 € 207,36 30.000
Business to All 500 € 276,78 40.000
Business to All 1000 € 345,84 50.000
W Business € 729,60 70.000
Yφιστάμενα συμβόλαια
Έκπτωση 50% σε χρήση 1GB mobile internet για 24 μήνες € 60,48 30.500
Έκπτωση 50% σε χρήση 2,5GB mobile internet για 24 μήνες € 90,73 45.500

Οι πόντοι επιβράβευσης υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας τους καθαρούς τόκους της προθεσμιακής κατάθεσης με τον πολλαπλασιαστή 300 και τους συλλέγετε φορά που σας αποδίδονται οι τόκοι της προθεσμιακής κατάθεσης. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση προθεσμιακής κατάθεσης με καταβολή τόκων την ημέρα έναρξης αυτής, στην οποία οι πόντοι επιβράβευσης θα αποδίδονται την ημέρα λήξης της.

Η εξαργύρωση των πόντων και η παραλαβή των δωροεπιταγών ή κουπονιών μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς σας εξυπηρετεί, μετά από δικό σας αίτημα. Εφόσον έχετε λάβει τη δωροεπιταγή ή το κουπόνι που σας ενδιαφέρει, μπορείτε εντός τριών μηνών να επισκεφτείτε το κατάστημα του επιλεγμένου συνεργάτη που σας εξυπηρετεί προκειμένου να την/το εξαργυρώσετε.

Μπορείτε να ενημερώνεστε για τους πόντους που έχετε συγκεντρώσει και για τους πόντους που έχετε εξαργυρώσει, στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς και στο winbank web banking.

Παράδειγμα υπολογισμού πόντων επιβράβευσης:

Έστω κεφάλαιο προθεσμιακής κατάθεσης €40.000, για 6 μήνες, επιτόκιο 0,40% (μικτό ετησιοποιημένο), καταβολή τόκων στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης και συμμετοχή σε πρόγραμμα επιβράβευσης.

Οι καθαροί τόκοι που αναλογούν είναι 68,00€.

Οι συνολικοί πόντοι που προκύπτουν είναι: 68,00 Χ 300 = 20.400 και θα αποδοθούν στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης.

Διευκρινίσεις

Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα επιβράβευσης έχουν μόνο τα φυσικά πρόσωπα για προθεσμιακές καταθέσεις με διάρκεια μεγαλύτερης του 1 μήνα.

Δικαιούχος των πόντων μπορεί να είναι οποιοδήποτε δικαιούχος της Προθεσμιακής Κατάθεσης «Στα Μέτρα Σου», όπως αυτός ορίζεται τη στιγμή της Αίτησης, με την προϋπόθεση ότι είναι άνω των 18 ετών και δεν είναι σε καθυστέρηση πληρωμής άνω των 2 μηνών σε όλα τα πιστωτικά προϊόντα που τυχόν κατέχει στην Τράπεζα. Ο δικαιούχος των πόντων για να λάβει και να εξαργυρώσει τους πόντους θα πρέπει να πληροί τα παραπάνω κριτήρια.

Οι πόντοι ισχύουν για δύο ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία απόδοσής τους.

Οι δωροεπιταγές και τα κουπόνια ισχύουν για τρεις ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Οποιαδήποτε αναπροσαρμογή των μη καταβληθέντων τόκων λόγω αύξησης ή μείωσης του κεφαλαίου της προθεσμιακής κατάθεσης (όταν έχει επιλεγεί η δυνατότητα μεταβολής κεφαλαίου) θα τροποποιεί ανάλογα και τους πόντους που θα αποδοθούν.

Σε περίπτωση πρόωρης ρευστοποίησης της προθεσμιακής κατάθεσης, οι πόντοι θα υπολογίζονται βάσει των καθαρών πιστωτικών τόκων που προκύπτουν μετά την αφαίρεση της σχετικής ποινής. Ειδικά στην περίπτωση προθεσμιακής κατάθεσης με καταβολή τόκων στην έναρξη αυτής, δεν θα αποδίδονται πόντοι.

Η διαθεσιμότητα των πόντων, ο τρόπος εξαργύρωσής τους και οι λοιποί όροι, περιγράφονται στους όρους συμμετοχής της προθεσμιακής κατάθεσης.

Πώς θα την ανοίξετε

Σε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς

Βρείτε το κοντινότερο κατάστημα

On line

Μέσω winbank web banking, από λογαριασμό στον οποίο είστε ο μοναδικός δικαιούχος.

Για άνοιγμα προθεσμιακής κατάθεσης με επιπλέον δικαιούχους, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κατάστημα της τράπεζας.

Τηλεφωνικά

Μέσω winbank phone banking


Μπορείτε εδώ να δημιουργήσετε την προθεσμιακή κατάθεση «Στα Μέτρα Σου» και θα σας αποσταλεί e-mail με τα χαρακτηριστικά που έχετε επιλέξει καθώς και έναν κωδικό τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε οποιοδήποτε κατάστημα ή στη winbank για να την αποκτήσετε εύκολα και γρήγορα.