Προθεσμιακή Κατάθεση Απόδοση και Ελευθερία
(Δεν διατίθεται)

Η προθεσμιακή κατάθεση Απόδοση και Ελευθερία είναι προθεσμιακή σε ευρώ, με υψηλό επιτόκιο καταθέσεων που αυξάνεται. Έχει διάρκεια 6, 12 ή 18 μήνες και δυνατότητα προεξόφλησης κάθε μήνα χωρίς επιβάρυνση.
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
κλιμακούμενο
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
5.000
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΟΚΩΝ
κάθε
1 μήνα
ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ
  • Μηνιαίο εισόδημα
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
  • Καταβολή τόκων κάθε μήνα
  • Δυνατότητα προεξόφλησης ανέξοδα κάθε μήνα

Πλεονεκτήματα

Αυξανόμενο επιτόκιο

Το επιτόκιο καταθέσεων στην προθεσμιακή κατάθεση Απόδοση και Ελευθερία είναι κλιμακούμενο και αυξάνεται κατά τη διάρκεια της κατάθεσης. Οι τόκοι αποδίδονται κάθε μήνα στον καταθετικό λογαριασμό σας.Δυνατότητα προεξόφλησης χωρίς κόστος

Εάν χρειαστείτε τα χρήματα που έχετε δεσμεύσει στην προθεσμιακή κατάθεση Απόδοση και Ελευθερία πριν τη λήξη της, μπορείτε να την προεξοφλήσετε, αλλά μόνο ολικά.

Επιπλέον, κάθε μήνα, την ημερομηνία απόδοσης των τόκων, η προεξόφληση της προθεσμιακής κατάθεσης γίνεται χωρίς επιβάρυνση.

Διαφορετικά, επιβαρύνεστε με το προβλεπόμενο κόστος προεξόφλησης το οποίο υπολογίζεται ως εξής:
2% x Κεφάλαιο που προεξοφλείται x υπολειπόμενες ημέρες μέχρι τη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης / 360 (ημέρες)

Το κόστος προεξόφλησης δεν μπορεί να υπερβεί το συνολικό ποσό των δεδουλευμένων πιστωτικών τόκων της προθεσμιακής κατάθεσης, καταβληθέντων ή μη.Χαμηλό ελάχιστο ποσό

Το ελάχιστο ποσό που μπορείτε να τοποθετήσετε στην προθεσμιακή κατάθεση Απόδοση και Ελευθερία είναι €5.000.

Απόδοση

Υψηλά επιτόκια καταθέσεων

Το επιτόκιο είναι κλιμακούμενο και εξαρτάται από τη διάρκεια και το ποσό της προθεσμιακής κατάθεσης.

Πατήστε εδώ για τα επιτόκια.

Τα επιτόκια καταθέσεων είναι μικτά ετησιοποιημένα και ενδέχεται να μεταβάλλονται σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της Τράπεζας Πειραιώς. Στο ποσό των τόκων παρακρατείται και αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο φόρος 15%.

Web Offer: Ανοίξτε την προθεσμιακή κατάθεση Απόδοση και Ελευθερία μέσω winbank web banking και κερδίστε επιπλέον 0,25% στο επιτόκιο.

Επισκεφθείτε τώρα τη Winbank και ανοίξτε την προθεσμιακή σας κατάθεση.