Όροι Προγράμματος


                                                                       ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ
                                                            ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ON-LINE ΟΔΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 2012
                                                                    ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ


 • Στην κλήρωση που διοργανώνει η Τράπεζα Πειραιώς μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι κάτοχοι των πιστωτικών καρτών της Τράπεζας Πειραιώς, εξαιρουμένων των εταιρικών. Οι κάτοχοι των ανωτέρω πιστωτικών καρτών θα κερδίζουν μία (1) συμμετοχή στην κλήρωση για κάθε συναλλαγή (αγορά) που θα πραγματοποιήσουν με την πιστωτική τους κάρτα, από 1/6/2012 έως και 31/12/2012 σε οποιαδήποτε επιχείρηση που δέχεται συναλλαγές Visa ή/και MasterCard
 • Ο κάθε κάτοχος θα μπορεί να συμμετέ-χει στην κλήρωση με όσες συμμετοχές συγκεντρώσει το χρονικό διάστημα του διαγωνισμού, από 1/6/2012 έως και 31/12/2012.
 • Από την ηλεκτρονική κλήρωση θα αναδειχθούν 50 νικητές και 100 αναπληρωματικοί. Οι 50 νικητές θα κερδίσουν κατά σειρά τα παρακάτω δώρα: 2 νικητές θα κερδίσουν τη βενζίνη της χρονιάς, και συγκεκριμένα επιστροφή της αξίας των συναλλαγών που θα έχουν πραγματοποιήσει κατά το χρονικό διάστημα του Διαγωνισμού με την πιστωτική τους κάρτα Πειραιώς σε πρατήρια υγρών καυσίμων, μέχρι του ποσού των €1.500. Διευκρινίζεται ότι ως επιχειρήσεις διάθεσης υγρών καυσίμων λογίζονται αυτές που είναι κωδικοποιημένες στους οργανισμούς Visa & MasterCard ως επιχειρήσεις της συγκεκριμένης δραστηριότητας. 5 νικητές θα κερδίσουν δωρεάν ασφάλιση του αυτοκινήτου τους για ένα έτος. Το δώρο αφορά στη χορήγηση πακέτου ασφάλισης αυτοκινήτου της Τράπεζας Πειραιώς μέσω συνεργάτη της έως €500. 8 νικητές θα κερδίσουν δωρεάν τέλη κυκλοφορίας του αυτοκινήτου τους για το 2013. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προμήθεια του τέλους κυκλοφορίας οχημάτων για το έτος 2013 από κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς και η εξόφληση του μέσω πιστωτικής κάρτας του κατόχου. Η χορήγηση του δώρου θα πραγματοποιηθεί με πίστωση στην κάρτα του κατόχου του ποσού που αντιστοιχεί στην προμήθεια του σήματος κυκλοφορίας οχημάτων και μέχρι του ποσού των €700.
 • 35 νικητές θα κερδίσουν έναν δωρεάν έλεγχο ΚΤΕΟ για επιβατικό όχημα και συγκεκριμένα τις υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου επιβατικών οχημάτων έως 3,5 τόνων ιδιωτικής χρήσης, σε εταιρία επιλογής της Τράπεζας Πειραιώς. Στην περίπτωση που δικαιούχος των ανωτέρω δώρων που θα προκύψει από την κλήρωση αρνηθεί το δώρο λόγω μη αποδοχής από αυτόν των όρων συμμετοχής στην παρούσα κλήρωση ή εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στην εν λόγω κλήρωση ή σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης του εντός δύο (2) ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης, τη θέση του θα καταλαμβάνει ο επόμενος επιλαχών κατά τη σειρά κλήρωσής του.
 • Δεν θεωρούνται συναλλαγές και δεν υπολογίζονται, οι συναλλαγές που αφορούν πληρωμές, αναλήψεις μετρητών, συνδρομή, τόκους, χρεώσεις υπέρβασης ορίου και λοιπά έξοδα. Επίσης δεν θεωρούνται συναλλαγές και δεν υπολογίζονται τυχόν μεταφορές υπολοίπου που θα πραγματοποιηθούν εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος.
 • Στις περιπτώσεις πρόσθετων καρτών, στην κλήρωση θα συμμετέχει μόνο ο κύριος κάτοχος της κάρτας. Οι συναλλαγές (αγορές) που γίνονται κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα με τις πρόσθετες κάρτες θα συνυπολογίζονται στις αγορές του κυρίου κατόχου της κάρτας.
 • Για να μπορούν οι κάτοχοι να συμμετέχουν στην κλήρωση θα πρέπει, καθ' όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, να τακτοποιούν κανονικά το λογαριασμό τους (πληρωμή τουλάχιστον της ελάχιστης μηνιαίας καταβολής) και να μην παρουσιάζουν καθυστέρηση πληρωμών πάνω από 30 ημέρες κατά την ημέρα διε-ξαγωγής της κλήρωσης. Επίσης, κατά την ημέρα διεξαγωγής της κλήρωσης, η κάρτα θα πρέπει να είναι σε ισχύ, να μην έχει ακυρωθεί και να μην έχει ζητηθεί η διακοπή της.
 • Αγορές που αφορούν σε προσφορές άτοκων δόσεων θα υπολογίζονται στο σύνολο ως μία συναλλαγή αγοράς, εφόσον η αρχική συναλλαγή πραγματοποιηθεί στο διάστημα του διαγωνισμού, δηλαδή από 1/6/2012 έως και 31/12/2012
 • Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής από οποιαδήποτε αιτία της κάρτας, οι αγορές της συγκεκριμένης περιόδου προσμετρώνται στις αγορές της νέας πιστωτικής κάρτας που θα εκδοθεί. Κατ' εξαίρεση, στις ανωτέρω περιπτώσεις, δε συνυπολογίζονται στις αγορές, οι συναλλαγές που έχουν αμφισβητηθεί από τον κάτοχο με δήλωσή του λόγω απώλειας ή κλοπής της κάρτας, και οι οποίες διενεργήθηκαν μέχρι την ημερομηνία επικοινωνίας του κατόχου με την Τράπεζα, κατά την οποία δήλωσε την απώλεια ή την κλοπή και κατά συνέπεια ακυρώθηκε η κάρτα.
 • Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22/1/2013 στα γραφεία της Τράπεζας Πειραιώς, Λεωφ. Συγγρού 87, στις 16.00, παρουσία του συμβολαιογράφου της Τράπεζας Πειραιώς Στ. Βασιλάκη καθώς και εκπροσώπου της Τράπεζας Πειραιώς
 • Οι όροι του διαγωνισμού έχουν υποβληθεί σε μέλος της συμβολαιογραφικής εταιρείας με την επωνυμία "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ - ΑΝΝΑ ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ" που εδρεύει στον Πειραιά και επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α΄ αρ. 21.
 • Τα δώρα που θα κληρωθούν είναι προσωπικά, δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Κάθε κάτοχος πιστωτικής κάρτας της Τράπεζας Πειραιώς που συμμετέχει στην κλήρωση δικαιούται να λάβει μόνο ένα (1) εκ των ανωτέρω δώρων.
 • Οι νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά από την Τράπεζα μετά την κλήρωση στον αριθμό τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους για χορήγηση της πιστωτικής τους κάρτας.
 • Η συμμετοχή των συναλλασσόμενων στο διαγωνισμό συνεπάγεται και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής τους σε αυτόν.
 • Από τον διαγωνισμό εξαιρούνται όλοι οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στην Τράπεζα Πειραιώς και στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες.
 • Κάθε νικητής αποδέχεται τη χρήση της εικό-νας με την αναγραφή του ονοματεπωνύμου του από την Τράπεζα για λόγους διαφημιστικούς και με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό παρέχει την ανεπιφύλακτη προς τούτο συναίνεσή του
 • Η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την κλήρωση, να αντικαταστήσει τα δώρα με άλλα ίσης αξίας ή να μεταβάλλει οποιοδήποτε όρο αυτής οποτεδήποτε, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της.