Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των συνδεδεμένων ιστοσελίδων, οι οποίες διαμορφώνονται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων που τις διατηρούν, και δεν εγκρίνει, ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των συνδεδεμένων διαδικτυακών τόπων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.

Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα.