Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης Αμοιβαίων Κεφαλαίων

  • Τελευταία ενημέρωση: 19/3/2018
Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας, στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας.

Διαχειριζόμενα αμοιβαία κεφάλαια.

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Μετοχικά Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2018
Εσωτερικού
GRF000113008
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
 
€ 57.201.434,00
 
13.458.068,65
 
€ 4,25
 
€ 4,31
 
€ 4,25
 
-0,62%
 
1,20%
GRF000109006
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
 
€ 727.872,12
 
192.262,59
 
€ 3,79
 
€ 3,86
 
€ 3,71
 
-0,58%
 
2,09%
GRF000100005
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
 
€ 16.300.758,99
 
15.728.983,30
 
€ 1,04
 
€ 1,05
 
€ 1,04
 
-0,39%
 
2,97%
Εξωτερικού
GRF000104007
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ US MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 
€ 5.767.620,80
 
584.734,64
 
€ 9,86
 
€ 10,01
 
€ 9,86
 
0,15%
 
-0,28%
GRF000099009
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 
€ 4.921.892,20
 
1.856.541,84
 
€ 2,65
 
€ 2,69
 
€ 2,65
 
0,61%
 
-2,69%
Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Ομολογιακά Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2018
Εσωτερικού
GRF000107000
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
 
€ 32.591.525,68
 
2.504.583,73
 
€ 13,01
 
€ 13,08
 
€ 13,01
 
-0,40%
 
-0,75%
GRF000103009
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 
€ 34.005.123,81
 
3.368.053,40
 
€ 10,10
 
€ 10,15
 
€ 10,10
 
-0,14%
 
0,22%
Εξωτερικού
GRF000105004
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
 
€ 9.915.749,72
 
1.246.104,17
 
€ 7,96
 
€ 8,00
 
€ 7,96
 
0,04%
 
-2,95%
GRF000106002
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
 
€ 17.780.208,05
 
5.143.282,55
 
€ 3,46
 
€ 3,47
 
€ 3,46
 
0,14%
 
-2,49%
Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Διαχείρισης Διαθεσίμων Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2018
 
GRF000108008
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
 
€ 111.588.289,31
 
21.489.814,79
 
€ 5,19
 
€ 5,19
 
€ 5,19
 
0,01%
 
0,25%
GRF000112000
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
 
€ 25.541.109,28
 
2.201.426,31
 
€ 11,60
 
€ 11,60
 
€ 11,60
 
0,01%
 
0,17%
Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Μικτά Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2018
 
GRF000111002
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
 
€ 10.152.047,11
 
3.932.302,63
 
€ 2,58
 
€ 2,61
 
€ 2,58
 
-0,58%
 
-0,38%
GRF000152006
 
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
 
€ 774.305,77
 
52.030,39
 
€ 14,88
 
€ 15,63
 
€ 14,58
 
0,24%
 
-1,38%
GRF000110004
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
 
€ 1.066.819,01
 
180.622,08
 
€ 5,91
 
€ 5,98
 
€ 5,91
 
-0,49%
 
0,37%
GRF000102001
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ
 
€ 9.403.809,05
 
1.189.713,62
 
€ 7,90
 
€ 8,00
 
€ 7,90
 
0,21%
 
-2,05%
GRF000101003
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ
 
€ 8.736.447,93
 
3.547.898,66
 
€ 2,46
 
€ 2,49
 
€ 2,46
 
0,24%
 
-1,99%
Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Funds of Funds Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2018
 
GRF000095007
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ
 
€ 15.941.118,36
 
1.051.978,23
 
€ 15,15
 
€ 15,38
 
€ 15,15
 
0,14%
 
-1,38%
GRF000094000
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
 
€ 21.923.118,53
 
1.887.821,56
 
€ 11,61
 
€ 11,67
 
€ 11,61
 
0,14%
 
-1,97%
GRF000096005
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
 
€ 2.211.266,03
 
562.798,72
 
€ 3,93
 
€ 3,99
 
€ 3,93
 
0,24%
 
2,96%
GRF000097003
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ Fund of Funds ΜΙΚΤΟ
 
€ 30.131.285,62
 
8.251.922,28
 
€ 3,65
 
€ 3,70
 
€ 3,65
 
0,12%
 
-1,85%
GRF000098001
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜIKTO ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
 
€ 2.908.670,67
 
1.383.488,18
 
€ 2,10
 
€ 2,13
 
€ 2,10
 
0,00%
 
-1,61%
Α/Κ PAME
Μετοχικά Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2018
 
LU0078310058
 
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL
 
€ 3.151.714,30
 
10.505,23
 
€ 300,01
 
€ 305,26
 
€ 300,01
 
-0,14%
 
-6,68%
Α/Κ PAME
Ομολογιακά Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2018
 
LU0078310132
 
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL
 
€ 7.436.167,55
 
37.529,54
 
€ 198,14
 
€ 200,12
 
€ 198,14
 
-0,01%
 
-0,60%
LU1508974596
 
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL
 
€ 98.567.429,07
 
9.886.570,34
 
€ 9,97
 
€ 9,99
 
€ 9,97
 
0,00%
 
-0,20%
LU1508974679
 
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL
 
$ 20.297.785,26
 
2.046.818,95
 
$ 9,92
 
$ 9,94
 
$ 9,92
 
0,00%
 
0,00%
Α/Κ PAME
Funds of Funds Α/Κ
ISIN
 
Τίτλος
 
Ενεργητικό
 
Μερίδια
 
Καθαρή τιμή
 
Τιμή Διάθεσης
 
Τιμή Εξαγοράς
 
Μεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμο
 
Μεταβολή από 1/1/2018
 
LU1508974836
 
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL
 
€ 12.330.670,60
 
1.241.022,23
 
€ 9,94
 
€ 10,09
 
€ 9,94
 
0,00%
 
-1,29%
LU1508974752
 
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL
 
€ 15.200.555,65
 
1.512.536,51
 
€ 10,05
 
€ 10,20
 
€ 10,05
 
-0,10%
 
-1,47%
LU1508974919
 
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL
 
€ 9.963.414,26
 
981.569,24
 
€ 10,15
 
€ 10,30
 
€ 10,15
 
-0,10%
 
-1,26%
Οι τιμές σε Euro των μεριδίων των Διεθνών Αμοιβαίων Κεφαλαίων με νόμισμα βάσης USD, JPY και CHF είναι ενδεικτικές. Υπολογίζονται βάσει των ισοτιμιών του παρακάτω πίνακα
Έναντι Ενος Ευρώ
Νόμισμα
Κωδικός
Μέση Τιμή
   
Δολλάριο Αμερικής
 
USD
 
1,2301
   
Γιεν Ιαπωνίας
 
JPY
 
130,21
   
Φράγκο Ελβετίας
 
CHF
 
1,1702