Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων

Βρείτε συγκεντρωμένα τα επιτόκια όλων των προθεσμιακών καταθέσεων της Τράπεζας Πειραιώς.

Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ευρώ

Ημερομηνία Ισχύος: 25/10/2017
Προθεσμιακή Κατάθεση

Διάρκεια

Επιτόκιο
5.000
-
20.000€

20.000,01
-
50.000€

50.000,01
-
100.000€

+100.000€


1 εβδομάδα

0,05% - 0,10%

0,05% - 0,10%

0,05% - 0,10%

0,05% - 0,10%
2 εβδομάδες
3 εβδομάδες
1 μήνας
0,15% - 0,30%
0,15% - 0,30%
0,20% - 0,35%
0,25% - 0,40%
2 μήνες
3 μήνες
4 μήνες
5 μήνες
6 μήνες
7 μήνες
8 μήνες
9 μήνες
10 μήνες
11 μήνες
12 μήνες

1 μήνας
0,25%
0,25%
0,30%
0,35%
2 μήνες
3 μήνες
4 μήνες
5 μήνες
6 μήνες
7 μήνες
8 μήνες
9 μήνες
10 μήνες
11 μήνες
12 μήνες


Προϊον
Διάρκεια
Κλίμακες Ποσού
Επιτόκιο
Από 1 ημέρα έως 12 μήνες
5.000€ και άνω
Τα επιτόκια διαμορφώνονται καθημερινά, με βάση το ποσό και τη διάρκεια της κατάθεσης.

1 εβδομάδα
3.000€ και άνω
0,10%

3, 6 ή 12 μήνες
5.000€ και άνω
Τα επιτόκια διαμορφώνονται καθημερινά, με βάση το ποσό και τη διάρκεια της κατάθεσης.

3, 6 ή 12 μήνες
10.000€ και άνω
ΠΚ 85%-ΑΚ 15%

1,20%
ΠΚ 70%-ΑΚ 30%
1,50%
ΠΚ 50%-ΑΚ 50%
2,00%

Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξένο Νόμισμα

Ημερομηνία Ισχύος: 07/10/2015
Προϊον
Διάρκεια
Νόμισμα
Κλίμακες Ποσού
Επιτόκιο
Από 1 ημέρα
έως 12 μήνες
AUD, CAD, CHF, DKK, JPY, NOK, SEK, GBP, USD
Ισότιμο € 5.000 και άνω
Τα επιτόκια διαμορφώνονται καθημερινά, με βάση το ποσό, το νόμισμα και τη διάρκεια της κατάθεσης.
3, 6 ή 12 μήνες
USD
$ 5.000 και άνω
Τα επιτόκια διαμορφώνονται καθημερινά, με βάση το ποσό και τη διάρκεια της κατάθεσης.
  1. Τα επιτόκια καταθέσεων είναι μικτά ετησιοποιημένα και ενδέχεται να μεταβάλλονται σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της Τράπεζας Πειραιώς. Στο ποσό των τόκων παρακρατείται και αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο φόρος 15%.
  2. Το επιτόκιο της κάθε κλίμακας ισχύει για όλο το ποσό της κατάθεσης.
  3. Το τελικό επιτόκιο σε κάθε διάρκεια και κλίμακα ποσού για την προθεσμιακή κατάθεση "Στα Μέτρα Σου" διαμορφώνεται με βάση τις επιλογές του πελάτη αναφορικά με τον τύπο επιτοκίου, τη συχνότητα καταβολής τόκων, τη δυνατότητα ανέξοδης προεξόφλησης και τη δυνατότητα μεταβολής κεφαλαίου.