Επιτόκια Ανοιχτών Λογαριασμών

Βρείτε συγκεντρωμένους τους λογαριασμούς καταθέσεων της Τράπεζας Πειραιώς, με τα επιτόκια και τα προνόμια που προσφέρουν ανάλογα με την κάθε σας ανάγκη.

Ταμιευτηρίου

Ταμιευτήρια

Προϊόν


Νόμισμα


Ποσό


ΕπιτόκιαΗμερομηνία Ισχύος

  Από Εώς

EUR 0,01 50.000,00 0,01% 12.12.2016
  50.000,01     και άνω   0,05%
Βασικό Επιτόκιο Ταμιευτηρίου
(Κλιμακούμενο)
  EUR   0,01 και άνω   0,01%   24.11.2014
  AUD   0,01 και άνω   1,00%   18.04.2016
CAD 0,10%
CHF 0,00%
DKK 0,00%
GBP 0,10%
JPY 0,00%
NOK 0,10%
SEK 0,00%
USD 0,10%
  USD   0,01 και άνω   0,30%
(BET USD + 0,20%)
  27.09.2010

ΑποταμιευτικοίΑποταμιευτικοί Λογαριασμοί

Προϊόν


Νόμισμα


Ποσό


ΕπιτόκιαΗμερομηνία Ισχύος

  Από Εώς 

Αξίζει
(Κλιμακούμενο)
  EUR     0,01     και άνω   0,01% Βασικό   18.04.2016
0,70%
Προνομιακό
Μπορώ
(Κλιμακούμενο)
  EUR     0,01     και άνω   0,20%
Βασικό
  18.04.2016
1,40%
Προνομιακό
Διπλό Ταμιευτήριο
(Κλιμακούμενο)
  EUR     0,01       4.999,99     0,01%   18.04.2014
  5.000,00   και άνω 0,35%
Βασικό
0,70%
Προνομιακό
Προοδεύω
(Κλιμακούμενο)
  EUR     0,01   και άνω   0,70%   18.04.2016

Τρεχούμενοι

Τρεχούμενοι

Προϊον

Νόμισμα


Ποσό


ΕπιτόκιαΗμερομηνία Ισχύος

Από Εώς

EUR 0,01 50.000,00 0,01% 12.12.2016
50.000,01 και άνω 0,05%
Λογαριασμός Cash Manager
(Κλιμακούμενο)
  EUR     0,01     και άνω   0,05%   18.04.2016
Λογαριασμός winbank Direct
(Κλιμακούμενο)
EUR 0,01 και άνω 0,10%
Βασικό
12.12.2016
0,70% Προνομιακό
Λογαριασμός Sigma Private
(Κλιμακούμενο)
  EUR     0,01     και άνω   0,05%   18.04.2016
  AUD     0,01 και άνω     1,00%   18.04.2016
CAD 0,10%
CHF 0,00%
DKK 0,00%
GBP 0,10%
JPY 0,00%
NOK 0,10%
SEK 0,00%
USD 0,10%

Αγροτών

Αγροτών

Προϊον


Νόμισμα


Ποσό


ΕπιτόκιαΗμερομηνία Ισχύος

  Από Εώς 

Ταμιευτήριο Αγροτών
(Κλιμακωτό)
EUR 0,01 100.000,00 0,15% 12.12.2016
100.000,01 200.000,00 0,20%
200.000,01 και άνω 0,40%
Αγροτικός Λογαριασμός Ενίσχυσης
(Κλιμακούμενο)
EUR 0,01 5.000,00 0,40% 12.12.2016
5.000,01 και άνω 0,10%

ΌψεωςΌψεως

Προϊον


Νόμισμα


Ποσό


ΕπιτόκιαΗμερομηνία Ισχύος

Από Εώς

Εμπορικός Λογαριασμός & Επαγγελματικός Πολυλογαριασμός
(Κλιμακούμενο)
EUR 0,01 100.000,00 0,00% 12.12.2016
100.000,01 200.000,00 0,10%
200.000,01 και άνω 0,20%
Λογαριασμός Πρακτόρων ΟΠΑΠ
(Κλιμακούμενο)
EUR 0,01 50.000,00 0,01% 12.12.2016
50.000,01 και άνω 0,05%
Όψεως "Overdraft"
(Κλιμακούμενο)
EUR 0,01 100.000,00 0,00% 12.12.2016
100.000,01 200.000,00 0,10%
200.000,01 και άνω 0,20%
Όψεως Μεγίστης Απόδοσης
(Κλιμακούμενο)
  EUR   0,01   100.000,00   0,00%   18.04.2016
100.000,01 200.000,00 0,10%
200.000,01 και άνω 0,20%
Όψεως Εταιριών Group Deals
(Κλιμακούμενο)
  EUR   0,01   και άνω   Άτοκος   24.11.2014
Ειδικός Λογαριασμός Επιστροφής ΦΠΑ-ΣΑΟ
(Κλιμακούμενο)
  EUR   0,01   και άνω   Άτοκος   30.04.2013
Όψεως Εταιρειών Ευρώ & Συναλλάγματος
(Κλιμακούμενο)
  EUR     Άτοκος   27.09.2010
AUD
CAD
CHF
DKK
GBP
JPY
NOK
SEK
USD
Όψεως Δημόσιων Οργανισμών & Συναλλάγματος
(Κλιμακούμενο)
  EUR     Διαπραγματεύσιμο   18.04.2016
AUD
CAD
CHF
DKK
GBP
JPY
NOK
SEK
USD
Όψεως Overdraft Συναλλάγματος
(Κλιμακούμενο)
  AUD   0,01   και άνω   1,00%   18.04.2016
CAD 0,01 και άνω 0,10%
CHF 0,01 και άνω 0,00%
DKK 0,01 και άνω 0,00%
GBP 0,01 και άνω 0,10%
JPY 0,01 και άνω 0,00%
NOK 0,01 και άνω 0,10%
SEK 0,01 και άνω 0,00%
USD 0,01 και άνω 0,10%
Στα παραπάνω Πιστωτικά Επιτόκια περιλαμβάνεται ο φόρος επί των τόκων (σήμερα 15%). Για όλους τους καταθετικούς λογαριασμούς σε ΕΥΡΩ το χρεωστικό επιτόκιο είναι 13,10% (περιλαμβάνεται η εισφορά 0,60% του Ν.128/75).

Κλιμακούμενο επιτόκιο: το επιτόκιο διαφοροποιείται ανάλογα με το ύψος της κατάθεσης και εφαρμόζεται σε ολόκληρο το ποσό αυτής.

Κλιμακωτό επιτόκιο: το επιτόκιο διαφοροποιείται ανά κλίμακα ύψους κατάθεσης και εφαρμόζεται διαφορετικό επιτόκιο στο ποσό της κατάθεσης που αντιστοιχεί σε κάθε κλίμακα.