Προϊόντα Εγγυημένου Κεφαλαίου

Τα επενδυτικά προϊόντα Εγγυημένου Κεφαλαίου είναι προϊόντα που προσφέρουν την δυνατότητα υψηλών αποδόσεων, υπό προϋποθέσεις, με ταυτόχρονη εγγύηση επιστροφής του αρχικού κεφαλαίου επένδυσης στη λήξη. Οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν την πορεία ή διακύμανση κάποιας υποκείμενης αξίας, όπως, για παράδειγμα συναλλαγματικές ισοτιμίες, χρηματιστηριακούς δείκτες, επιτόκια, τιμές πετρελαίου, ή ακόμα και την εξέλιξη του πληθωρισμού κλπ.

Πλεονεκτήματα προϊόντων εγγυημένου κεφαλαίου

  • Προστασία του αρχικού κεφαλαίου που επενδύετε, ανεξάρτητα από την πορεία της υποκείμενης αξίας
  • Δυνατότητα επιπλέον απόδοσης από την απλή προθεσμιακή κατάθεση, υπό προϋποθέσεις
  • Χαμηλό ελάχιστο ποσό επένδυσης, ανάλογα με το προϊόν εγγυημένου κεφαλαίου που επιλέγετε

Χαρακτηριστικά

  • Το επενδυτικό προϊόν εγγυημένου κεφαλαίου συνδέεται με τη διακύμανση επιλεγμένων δεικτών, όπως μιας συναλλαγματικής ισοτιμίας, χρηματιστηριακών δεικτών, των επιτοκίων, των τιμών πετρελαίου, του πληθωρισμού ή άλλων υποκείμενων αξιών
  • Στη λήξη του προϊόντος εισπράττετε το αρχικό σας κεφάλαιο συν την επιπλέον απόδοση που έχει πετύχει η επένδυση
  • Υπάρχει η δυνατότητα ολικής προεξόφλησης. Στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να μην ισχύει η εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου
  • Στο ποσό της απόδοσης που εισπράττετε παρακρατείται και αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο φόρος ανάλογα με το ισχύον φορολογικό καθεστώς