Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων

ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Εταιρικά ομόλογα εξωτερικού
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μεσοπρόθεσμος
    (3 - 5 έτη)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Ομολογιακά
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Διεθνές

Βασικά Χαρακτηριστικά

Πού επενδύει:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πειραιώς Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων επενδύει κυρίως σε υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης εταιρικά ομόλογα εξωτερικού.


Πού απευθύνεται:

Σε επενδυτές που έχουν μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και προσδοκούν επίτευξη εισοδήματος και υπεραξίας από επενδύσεις σε ομολογιακούς τίτλους του εξωτερικού αναλαμβάνοντας μεσαίο επενδυτικό κίνδυνο.


Επενδυτικός Σκοπός:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει την επίτευξη τόσο εισοδήματος, όσο και κεφαλαιακών κερδών επενδύοντας ένα χαρτοφυλάκιο διεθνών εταιρικών ομολόγων.


Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση:

  • Οι μεταβολές των τιμών των ομολόγων
  • Οι μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες $, GBP, CAD, JPY και AUD σε σχέση με το €Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ & ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ