Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διεθνές Κρατικών Ομολόγων

ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
 • Διεθνή κρατικά ομόλογα
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
 • Μεσοπρόθεσμος
  (2 - 5 έτη)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 • Ομολογιακά
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
 • Διεθνές

Βασικά Χαρακτηριστικά

Πού επενδύει:

 • Σε ποσοστό τουλάχιστον 65% σε διεθνή κρατικά ομόλογα και δευτερευόντως στην αγορά χρήματα και σε μετοχέςΠού απευθύνεται:

Σε μεσομακροπρόθεσμους συντηρητικούς επενδυτές (ορίζοντα 2 έως 5 έτη), που επιδιώκουν να συνδυάσουν για το κεφάλαιό τους ικανοποιητικές αποδόσεις με περιορισμένες διακυμάνσεις.Επενδυτικός Σκοπός:

Η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης με χαμηλό / μεσαίο επενδυτικό κίνδυνο σε τοποθετήσεις μεσομακροπρόθεσμου χαρακτήρα.Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση:

 • Κίνδυνος αγοράς
 • Επιτοκιακός κίνδυνος
 • Πιστωτικός κίνδυνος
 • Συναλλαγματικός κίνδυνος Ευρώ / λοιπών ευρωπαϊκών νομισμάτων

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ & ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ