Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο China Growth Μετοχικό

ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Μετοχές Κίνας
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μακροπρόθεσμος (άνω των 5 ετών)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Μετοχικά
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Κίνα
ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Μετοχές Κίνας
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μακροπρόθεσμος (άνω των 5 ετών)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Μετοχικά
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Κίνα

Βασικά Χαρακτηριστικά

Πού επενδύει:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πειραιώς China Growth Μετοχικό επενδύει κυρίως σε μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Χόνγκ-Κόνγκ, με έμφαση σε μετοχές που περιλαμβάνονται στο δείκτη Hang Seng China Enterprises.


Πού απευθύνεται:

Σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα (μεγαλύτερο των 5 ετών), οι οποίοι επιθυμούν να συνδέσουν την επένδυσή τους με την πορεία της κινεζικής οικονομίας και με τα αποτελέσματα επιλεγμένων κινέζικων εταιρειών και να αναλάβουν υψηλό επενδυτικό κίνδυνο.


Επενδυτικός Σκοπός:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει στη μεγιστοποίηση της απόδοσης σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα επενδύοντας σε επιλεγμένες μετοχές εταιριών εισηγμένων στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ.


Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση:

  • Οι μεταβολές των τιμών των μετοχών του δείκτη Hang Seng China Enterprises.
  • Οι μεταβολές στη συναλλαγματική ισοτιμία €/Hong Kong DollarΓια περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ