Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων

ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Tίτλους χρηματαγοράς
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Βραχυπρόθεσμος (μικρότερος του έτους)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Διαχείρισης Διαθεσίμων
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Ελλάδα

Βασικά Χαρακτηριστικά

Πού επενδύει:

Το Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων είναι Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς και, ειδικότερα, Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων. Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η διατήρηση της αξίας του αρχικού ενεργητικού του και η παροχή αποδόσεων ανάλογων με τις αποδόσεις στις χρηματαγορές.Πού απευθύνεται:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων απευθύνεται σε επενδυτές που επιθυμούν συντηρητικές τοποθετήσεις στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγοράΕπενδυτικός Σκοπός:

Η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης με χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο σε τοποθετήσεις βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα.ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ & ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ