Οδηγία MiFID

Θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο συναλλάσσομαι με τον Όμιλο Πειραιώς μετά την εφαρμογή της MiFID;

Στόχος του Ομίλου Πειραιώς είναι να μη διαταραχθούν οι συναλλακτικές σχέσεις με τους πελάτες του. Οι όποιες αλλαγές προκύψουν θα έχουν ως στόχο την ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών.