Απαραίτητα Δικαιολογητικά Οικονομικής Προέγκρισης Στεγαστικού Δανείου


Για την Οικονομική Προέγκριση:


Απαραίτητα δικαιολογητικά Ελλήνων υπηκόων

Απαραίτητα δικαιολογητικά οικονομικών μεταναστών και επιπλέον:


 1.  Αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς/προτιμολογίου

                                        ή

 2.  Προϋπολογισμός εργασιών υπογεγραμμένος από μηχανικό


 3.  Σε περίπτωση κτιριακού συγκροτήματος/πολυκατοικίας, όπου οι ιδιοκτήτες επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πράσινες επισκευές
      σε κοινόχρηστο χώρο, θα πρέπει να προσκομιστεί Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης