Ασφάλεια Προσωπικού Ατυχήματος Πειραιώς

Η ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος από την Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία ERGO, εξασφαλίζει οικονομική στήριξη σε εσάς και την οικογένειά σας στις περιπτώσεις θανάτου, μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας από ατύχημα, πρόσκαιρης ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια, καθώς και δαπάνες περίθαλψης εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας, με βάση τα ανώτατα όρια που προβλέπονται.
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
ΠΑΡΟΧΩΝ
 • Εφάπαξ αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας ζωής, μόνιμης μερικής ή ολικής ανικανότητας από ατύχημα
 • Επιπλέον προαιρετικές καλύψεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 χρόνος
με δυνατότητα ανανέωσης
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
Από
€25
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Δεν απαιτούνται ιατρικές εξετάσεις

Πλεονεκτήματα

Αποζημίωση χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες

Η Ασφάλεια Προσωπικού Ατυχήματος Πειραιώς σας καλύπτει οικονομικά και αποτελεσματικά, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες, ιατρικές εξετάσεις, δεσμεύσεις ή περιορισμούς. Αποζημιώνει εσάς και τους οικείους σας αμέσως στις περιπτώσεις απώλειας ζωής, μόνιμης μερικής ή ολικής ανικανότητας από ατύχημα, πρόσκαιρης ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια. Επιπλέον, σας παρέχει την κάλυψη δαπανών περίθαλψης εξαιτίας ατυχήματος και ημερήσιου επιδόματος νοσηλείας σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.Ασφάλιση στα μέτρα σας

Η ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος Πειραιώς προσφέρει βασικές και προαιρετικές καλύψεις. Εσείς διαμορφώνετε το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τον προϋπολογισμό σας. Συμπληρώνετε τις βασικές καλύψεις με όποιες προαιρετικές καλύψει χρειάζεστε.

Καλύψεις

Ατύχημα ή ασθένεια

 • Απώλεια ζωής εξαιτίας ατυχήματος
 • Μόνιμη ολική ανικανότητα για εργασία εξαιτίας ατυχήματος
 • Μόνιμη μερική ανικανότητα για εργασία εξαιτίας ατυχήματος
 • Πρόσκαιρη ανικανότητα εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας
 • Νοσοκομειακό επίδομα εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας
 • Δαπάνες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης εξαιτίας ατυχήματος

Αποζημιώσεις

Οι αποζημιώσεις της ασφάλισης Πειραιώς Προσωπικό Ατύχημα διαμορφώνονται ανάλογα με τις καλύψεις που επιλέγετε, σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους του συμβολαίου σας. Ενδεικτικά:


Βασικές καλύψεις Ποσό αποζημίωσης
Απώλεια ζωής από ατύχημα
 
Από €3.000 έως €300.000
Μόνιμη ολική ανικανότητα από Ατύχημα
 
Από €3.000 έως €300.000
Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα
 
Από €3.000 έως €300.000
Προαιρετικές καλύψεις Ποσό αποζημίωσης
Δαπάνες περίθαλψης από ατύχημα
 
€250
Πρόσκαιρη ανικανότητα από ατύχημα ή ασθένεια
 
Έως €70 τη μέρα
Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα από ατύχημα ή ασθένεια
 
Έως €70 τη μέρα

Παράδειγμα ασφαλίστρων

Για Κατηγορία Β, με τις παρακάτω καλύψεις και κεφάλαιο €50.000:

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΣΦΑΛΩΣ SILVER
Κάλυψη Απώλειας Ζωής
 
     €30.000     
Κάλυψη Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από ατύχημα
 
     €30.000     
Ετήσιο ασφάλιστρο
 
     €78    

Προϋποθέσεις

Η ασφάλιση Πειραιώς Προσωπικό ατύχημα σάς καλύπτει μόνο εφόσον πληρείτε την εξής προϋποθέση:

 • Είστε μεταξύ 18 και 69 ετών όταν ξεκινάτε την ασφάλιση.
Σημείωση: Το πρόγραμμα παύει να ισχύει όταν γίνετε  70 ετών.

Πώς θα ασφαλιστείτε

Για να ενημερωθείτε για την Ασφάλιση Πειραιώς Προσωπικό Ατύχημα, να υποβάλετε την αίτησή σας και να λάβετε το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας:

 • Επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
Βρείτε κοντινό κατάστημα