Ασφάλεια Υγείας Πειραιώς Extra Φροντίδα

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
ΠΑΡΟΧΩΝ
  • Ημερήσιο επίδομα νοσηλείας
  • Επίδομα ανάρρωσης
  • Επιπλέον προαιρετικές καλύψεις: χειρουργικό επίδομα και επίδομα σοβαρών ασθενειών
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 χρόνος
με δυνατότητα ανανέωσης
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
Από
€99
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Δυνατότητα επιλογής πακέτου με βάση το ύψος του επιδόματος που θέλετε.
  • Ελεύθερη επιλογή νοσηλευτικού ιδρύματος και ιατρού

Πλεονεκτήματα

Άμεση καταβολή μετρητών

Η ασφάλεια υγείας Πειραιώς Extra Φροντίδα προβλέπει νοσοκομειακό επίδομα που σάς καταβάλλεται αμέσως σε μετρητά για όσες ημέρες παραμείνετε στο νοσοκομείο, με μέγιστο ημερών συνεχόμενων ημερών νοσηλείας τις 120. Παράλληλα, σας καταβάλλεται και επίδομα ανάρρωσης για ίσο αριθμό ημερών με τις ημέρες νοσηλείας και μέγιστη περίοδο καταβολής τις 10 ημέρες.Ασφάλιση στα μέτρα σας

Η ασφάλιση υγείας Πειραιώς Extra Φροντίδα προσφέρει βασικά και προαιρετικά επιδόματα. Εσείς διαμορφώνετε το πακέτο επιδομάτων που σας ταιριάζει. Μπορείτε να συμπληρώσετε τα βασικά επιδόματα νοσηλείας και ανάρρωσης με το χειρουργικό επίδομα ή/και το επίδομα σοβαρών ασθενειών, που προσφέρονται προαιρετικά.


Συμπληρωματική λειτουργία

Η ασφάλιση υγείας Πειραιώς Extra Φροντίδα συμπληρώνει την ασφάλιση που έχετε με οποιονδήποτε άλλο ασφαλιστικό φορέα.

Τι επιδόματα προβλέπει η ασφάλιση Πειραιώς Extra Φροντίδα

Το ύψος των επιδομάτων της ασφάλισης Πειραιώς Extra Φροντίδα διαμορφώνεται ανάλογα με το πακέτο επιδομάτων που επιλέγετε, σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους του συμβολαίου σας. Ενδεικτικά:


Βασικά Επιδόματα Επιλογή 1 Επιλογή 2
Ημερήσιο Επίδομα Νοσηλείας μέχρι 120 μέρες
 
€50
 
€75
Ημερήσιο Επίδομα Ανάρρωσης μέχρι 10 μέρες
 
€25
 
€37,5
Προαιρετικά Επιδόματα
Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών
 
€5.000 / €7.500 /€10.000
Χειρουργικό Επίδομα
 
έως €1.000 / €2.000 / €3.000 ανάλογα με τη βαρύτητα της επέμβασης


Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ασφάλεια ζωής με κεφάλαιο €1.000.

Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου, οι δικαιούχοι λαμβάνουν αποζημίωση €1.000.

Πώς θα ασφαλιστείτε

Για να ενημερωθείτε για την Ασφάλιση Πειραιώς Extra Φροντίδα, να υποβάλετε την αίτησή σας και να λάβετε το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας:

  • Επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
Βρείτε κοντινό κατάστημα