Ασφαλιστικό Πρόγραμμα Smart Premium

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  • Με καταβολή εφάπαξ κεφαλαίου
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
Από
€10.000

έως
€20.000
ΑΠΟΔΟΣΗ
  • Το πρόγραμμα παρέχει καθημερινή εγγύηση η οποία ισούται με το 85% της μέγιστης Αξίας του Προσωπικού σας Λογαριασμού (Ιστορικό Υψηλό)
  • Προοπτική αποδόσεων
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
  • Εφάπαξ
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Καθημερινή Εγγύηση 85%
  • Προοπτική Αποδόσεων
  • 100% Επένδυση Κεφαλαίου