ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τράπεζα Πειραιώς
 
Αποτελέσματα Αναζήτησης: 

4307

9 αποτελέσματα εμφανίζονται σε 1 σελίδες
1

ΙΟ 350.00 26.28.2.6 -Από € 500.000,01 και άνω ΠΑΓΙΟ 550.00 26.28.3 Δαπάνη Ρύθμισης Οφειλών βάσει Ν. 4307/2014 26.28.3.1 -Έως € 50.000,00 ΠΑΓΙΟ 150.00 26.28.3.2 -Από € 50.000,01 έως € 200.000,00 ΠΑΓΙΟ 250.00 26.28.3.3 -Από € 200.000,01 και άνω ΠΑΓΙΟ 350.00 (1) Τα Έξοδα Ενημέρωσης Πελάτη (Κίνηση Λογαριασμού) εισπράττονται για όλα τα υπόλοιπα προϊόντων πλην αυτών που φέρουν την σημείωση 1. (2) Λαμβάν...  
/el/sitecore/media library/gr/idiwtes/files/pricing-list/2017/pricinglist-20112017
2

ΙΟ 350.00 26.28.2.6 -Από € 500.000,01 και άνω ΠΑΓΙΟ 550.00 26.28.3 Δαπάνη Ρύθμισης Οφειλών βάσει Ν. 4307/2014 26.28.3.1 -Έως € 50.000,00 ΠΑΓΙΟ 150.00 26.28.3.2 -Από € 50.000,01 έως € 200.000,00 ΠΑΓΙΟ 250.00 26.28.3.3 -Από € 200.000,01 και άνω ΠΑΓΙΟ 350.00 (1) Τα Έξοδα Ενημέρωσης Πελάτη (Κίνηση Λογαριασμού) εισπράττονται για όλα τα υπόλοιπα προϊόντων πλην αυτών που φέρουν την σημείωση 1. (2) Λαμβάν...  
/el/sitecore/media library/gr/idiwtes/files/pricing-list/2017/20112017
3

ως € 500.000,00ΠΑΓΙΟ26.28.2.6 -Από € 500.000,01 και άνωΠΑΓΙΟ26.28.3Δαπάνη Ρύθμισης Οφειλών βάσει Ν. 4307/201426.28.3.1 -Έως € 50.000,00ΠΑΓΙΟ26.28.3.2 -Από € 50.000,01 έως € 200.000,00ΠΑΓΙΟ26.28.3.3 -Από € 200.000,01 και άνωΠΑΓΙΟ(1)(2)(3)(4)(5)ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΔαπάνες Εργασιών Ρύθμισης Οφειλών250,00Εισπράττονται και έξοδα λήψης υποσχετικής επιστολής € 100 (για κάθε νέα εκταμίευση Από ΑΑΛ Από ακάλυπ...  
/el/sitecore/media library/gr/idiwtes/files/pricing-list/2017/pricing-list_04-12-2017
4

500.000,00 ΠΑΓΙΟ 26.28.2.6 -Από € 500.000,01 και άνω ΠΑΓΙΟ 26.28.3 Δαπάνη Ρύθμισης Οφειλών βάσει Ν. 4307/2014 26.28.3.1 -Έως € 50.000,00 ΠΑΓΙΟ 26.28.3.2 -Από € 50.000,01 έως € 200.000,00 ΠΑΓΙΟ 26.28.3.3 -Από € 200.000,01 και άνω ΠΑΓΙΟ (1) (2) (3) (4) (5) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  Δαπάνες Εργασιών Ρύθμισης Οφειλών 250,00 Εισπράττονται και έξοδα λήψης υποσχετικής επιστολής € 100 (για κάθε νέα εκταμίευση Απ...  
/el/sitecore/media library/gr/idiwtes/files/pricing-list/2017/pricinglist12112017
5

ως € 500.000,00ΠΑΓΙΟ26.28.2.6 -Από € 500.000,01 και άνωΠΑΓΙΟ26.28.3Δαπάνη Ρύθμισης Οφειλών βάσει Ν. 4307/201426.28.3.1 -Έως € 50.000,00ΠΑΓΙΟ26.28.3.2 -Από € 50.000,01 έως € 200.000,00ΠΑΓΙΟ26.28.3.3 -Από € 200.000,01 και άνωΠΑΓΙΟ26.30ΠΑΓΙΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ(1)(2)(3)(4)(5)(6)ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣCHF 300,00 (ετησίως)350,00350,000,390624% (επί του εγκεκριμένου ορίου για τα ανοικτά & του εκάστοτε άληκτου κεφαλαίου...  
/el/sitecore/media library/gr/idiwtes/files/pricing-list/2017/pricing-list_15122017
6

ως € 500.000,00ΠΑΓΙΟ26.28.2.6 -Από € 500.000,01 και άνωΠΑΓΙΟ26.28.3Δαπάνη Ρύθμισης Οφειλών βάσει Ν. 4307/201426.28.3.1 -Έως € 50.000,00ΠΑΓΙΟ26.28.3.2 -Από € 50.000,01 έως € 200.000,00ΠΑΓΙΟ26.28.3.3 -Από € 200.000,01 και άνωΠΑΓΙΟ26.30ΠΑΓΙΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ(1)(2)(3)(4)(5)(6)ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣCHF 300,00 (ετησίως)350,00350,000,390624% (επί του εγκεκριμένου ορίου για τα ανοικτά & του εκάστοτε άληκτου κεφαλαίου...  
/el/sitecore/media library/gr/idiwtes/files/pricing-list/2017/pricinglist--15112017
7

500.000,00 ΠΑΓΙΟ 26.28.2.6 -Από € 500.000,01 και άνω ΠΑΓΙΟ 26.28.3 Δαπάνη Ρύθμισης Οφειλών βάσει Ν. 4307/2014 26.28.3.1 -Έως € 50.000,00 ΠΑΓΙΟ 26.28.3.2 -Από € 50.000,01 έως € 200.000,00 ΠΑΓΙΟ 26.28.3.3 -Από € 200.000,01 και άνω ΠΑΓΙΟ 26.30 ΠΑΓΙΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  CHF 300,00 (ετησίως) 350,00 350,00 0,390624% (επί του εγκεκριμένου ορίου για τα ανοικτά & του εκάστ...  
/el/sitecore/media library/gr/idiwtes/files/pricing-list/2017/pricing-list-1312017
8

500.000,00 ΠΑΓΙΟ 26.28.2.6 -Από € 500.000,01 και άνω ΠΑΓΙΟ 26.28.3 Δαπάνη Ρύθμισης Οφειλών βάσει Ν. 4307/2014 26.28.3.1 -Έως € 50.000,00 ΠΑΓΙΟ 26.28.3.2 -Από € 50.000,01 έως € 200.000,00 ΠΑΓΙΟ 26.28.3.3 -Από € 200.000,01 και άνω ΠΑΓΙΟ 26.30 ΠΑΓΙΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  CHF 300,00 (ετησίως) 350,00 350,00 0,390624% (επί του εγκεκριμένου ορίου για τα ανοικτά & του εκάστ...  
/el/sitecore/media library/gr/idiwtes/files/pricing-list/2018/pricing-list-15012018
9

ως € 500.000,00ΠΑΓΙΟ26.28.2.6 -Από € 500.000,01 και άνωΠΑΓΙΟ26.28.3Δαπάνη Ρύθμισης Οφειλών βάσει Ν. 4307/201426.28.3.1 -Έως € 50.000,00ΠΑΓΙΟ26.28.3.2 -Από € 50.000,01 έως € 200.000,00ΠΑΓΙΟ26.28.3.3 -Από € 200.000,01 και άνωΠΑΓΙΟ26.30ΠΑΓΙΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ(1)(2)(3)(4)(5)(6)ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΈκδοση Επιστολής Πρόθεσης /Έγκρισης Τραπεζικού Δανεισμού για συμμετοχή σε προγράμματα (6)150,00Συμπεριλαμβανεται ΦΠΑ ...  
/el/sitecore/media library/gr/idiwtes/files/pricing-list/2018/pricinglist_15022018