ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τράπεζα Πειραιώς
 
Αποτελέσματα Αναζήτησης: 

4307

2 αποτελέσματα εμφανίζονται σε 1 σελίδες
1

που υπάγεται σε ευνοϊκό νομικό καθεστώς» (Κεφ. Θ) Σε περίπτωση που συμφωνηθεί ρύθμιση με βάση το ν. 4307/2014 (ΦΕΚ Α΄ 246) παύει η εφαρμογή του Κώδικα. XII. «Εγγυητής» (Κεφ. Ι) 11 Η ειδοποίηση και ενημέρωση των εγγυητών γίνεται ταυτόχρονα με εκείνη του οφειλέτη, ώστε να μπορεί να συζητηθεί από κοινού η δυνατότητα συμφωνίας εναλλακτικού τρόπου ρύθμισης. Εάν ο οφειλέτης εντούτοις δεν ανταποκριθεί ή ...  
/el/sitecore/media library/gr/idiwtes/files/code-of-conduct/2016/circular_bank_of_greece
2

ως € 500.000,00ΠΑΓΙΟ26.28.2.6 -Από € 500.000,01 και άνωΠΑΓΙΟ26.28.3Δαπάνη Ρύθμισης Οφειλών βάσει Ν. 4307/201426.28.3.1 -Έως € 50.000,00ΠΑΓΙΟ26.28.3.2 -Από € 50.000,01 έως € 200.000,00ΠΑΓΙΟ26.28.3.3 -Από € 200.000,01 και άνωΠΑΓΙΟ26.30ΠΑΓΙΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ(1)(2)(3)(4)(5)(6)ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΈκδοση Επιστολής Πρόθεσης /Έγκρισης Τραπεζικού Δανεισμού για συμμετοχή σε προγράμματα (6)150,00Συμπεριλαμβανεται ΦΠΑ ...  
/el/sitecore/media library/gr/idiwtes/files/pricing-list/2018/pricinglist_13-06-2018