Εμβάσματα No Borders για Επιχειρήσεις

Με τα εμβάσματα No Borders για επιχειρήσεις, οι μεταφορές κεφαλαίων της επιχείρησής σας προς τις θυγατρικές της Τράπεζας Πειραιώς στην Αλβανία, Βουλγαρία, Ουκρανία και Ρουμανία γίνονται αυθημερόν και με χαμηλό κόστος. Οι πληρωμές σας μπορεί να είναι σε ευρώ, δολάριο ή στο τοπικό νόμισμα κάθε χώρας. Τα χρήματα πιστώνονται αυθημερόν στον λογαριασμό του δικαιούχου ή είναι διαθέσιμα την ίδια μέρα, στην περίπτωση που ο παραλήπτης δεν έχει τραπεζικό λογαριασμό.

Πλεονεκτήματα

  • Προνομιακή τιμολόγηση, τόσο για την επιχείρησή σας όσο και για τον παραλήπτη των χρημάτων (δωρεάν, με εξαίρεση την Piraeus Bank Bulgaria AD)
  • Παραλαβή χρημάτων αυθημερόν από το κατάστημα της θυγατρικής της Τράπεζας Πειραιώς στη χώρα προορισμού
  • Ο παραλήπτης του ποσού δεν χρειάζεται να έχει λογαριασμό στη θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς

Πού μπορείτε να στείλετε χρήματα

Έμβασμα No Borders μπορείτε να στείλετε στις χώρες όπου η Τράπεζα Πειραιώς έχει θυγατρικές τράπεζες:

Αλβανία

Τράπεζα Tirana Bank IBC

 

Βουλγαρία

Τράπεζα Piraeus Bank Bulgaria AD

 

Ουκρανία

Τράπεζα OJSC Piraeus Bank ICB

 

Ρουμανία

Τράπεζα Piraeus Bank Romania SA

 

Πόσα χρήματα μπορείτε να στείλετε

  • Εάν ο παραλήπτης έχει λογαριασμό σε θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς, μπορείτε να στείλετε όσα χρήματα θέλετε, χωρίς περιορισμό
  • Εάν ο παραλήπτης δεν έχει λογαριασμό σε θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς, μπορείτε να στείλετε μέχρι 10.000€ ή το ισόποσο σε δολάρια ή το τοπικό νόμισμα της χώρας

Πώς θα στείλετε έμβασμα

Συμπληρώνετε την αίτηση εμβάσματος στο κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς που εξυπηρετεί την επιχείρησή σας. Ο υπάλληλος θα σας ζητήσει τα στοιχεία του παραλήπτη:

  • Τραπεζικό λογαριασμό (εάν υπάρχει)
  • Θυγατρική τράπεζα όπου θα σταλούν τα χρήματα
  • Επωνυμία του παραλήπτη

Η υπηρεσία παρέχεται υπό τις ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις στην κίνηση κεφαλαίων