Αποκτώ τεχνογνωσία για την τουριστική μου επιχείρηση

Σε συνεργασία με το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη, προσφέρουμε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για την απόκτηση τεχνογνωσίας και συμβουλευτικές υπηρεσίες που   ανταποκρίνονται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις της τουριστικής επιχειρηματικότητας.

  • Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Digital Marketing in Hospitality

Θεωρία, στρατηγικές, εργαλεία και πρακτική εξάσκηση σε μικρομεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, για να πετύχετε αυξημένη πληρότητα, καλύτερες τιμές, παράταση της τουριστικής περίοδού, μείωση της εξάρτησης από άλλα κανάλια διακίνησης τουριστών και κατ’ επέκταση αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας.

Project Management για Ξενοδοχεία

Βασικές αρχές Διοίκησής έργων ώστε να εξασφαλίσετε το αποτέλεσμα κερδίζοντας χρόνο και χρήματα.

Αγροτουρισμός – Οικοτουρισμός

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού που γνωρίζουν συνεχή άνθιση και προσφέρουν νέες επενδυτικές ευκαιρίες.

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Πράσινες συμβουλευτικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες που στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησή σας, με τη μείωση των λειτουργικών εξόδων, τη δραστηριοποίηση σε νέους καινοτόμους τομείς και την προσαρμογή σε νέα πρότυπα.

Green Key

Υποστήριξη των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου (ξενοδοχεία, συνεδριακά κέντρα κα), με σκοπό την πιστοποίησή τους σύμφωνα με το οικολογικό σήμα ποιότητας GREEN KEY.

Πιστοποίηση «Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM»

Συμβουλευτικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις για την υποστήριξή τους στη διαδικασία πιστοποίησης με τα πρότυπα Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM Levels of Excellence και ΕΕΔΕ ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ.

Αναλυτικές πληροφορίες και στο www.excelixi.org

Το νέο ΠΕΙΡΑΙΩΣ TOURISM 360° είναι διαθέσιμο σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Τουρισμού.

Τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του ΠΕΙΡΑΙΩΣ TOURISM 360° καθώς και ειδικές τιμολογήσεις, όπου αυτές υπάρχουν, δύναται να αναθεωρούνται κάθε 01/04 και 01/10 του εκάστοτε έτους.