Αποκτώ τεχνογνωσία για την τουριστική μου επιχείρηση

Προσφέρουμε ειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την απόκτηση τεχνογνωσίας, που ανταποκρίνονται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις, της τουριστικής επιχειρηματικότητας.


  • Βέλτιστες πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας για ξενοδοχειακές μονάδες
  • Πράσινες συμβουλευτικές υπηρεσίες
  • Green Key
  • Προετοιμασία της επιχείρησής σας για την συμμετοχή και λήψη πιστοποίησης του «Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM»
  • Εκπαιδευτικά Προγράμματα ( Οργάνωση & Διαχείριση Τουριστικών Μονάδων, Digital Marketing, Jump Start your idea in Tourism, Jump Start your idea in e –Commerce, Αγροτουρισμός – Οικοτουρισμός)
  • Αναλυτικές πληροφορίες και στο www.excelixi.org
Το νέο ΠΕΙΡΑΙΩΣ TOURISM 360° είναι διαθέσιμο σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Τουρισμού.

Τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του ΠΕΙΡΑΙΩΣ TOURISM 360° καθώς και ειδικές τιμολογήσεις, όπου αυτές υπάρχουν, δύναται να αναθεωρούνται κάθε 01/04 και 01/10 του εκάστοτε έτους.