Διαχειρίζομαι την τουριστική μου επιχείρηση

Η Τράπεζα Πειραιώς σας προσφέρει Υπηρεσίες οικονομικής διαχείρισης της τουριστικής σας επιχείρησης.

Για να έχετε πάντα τον βέλτιστο έλεγχο των ταμειακών ροών σας, συγκεντρώνοντας τις εισροές και εκροές σε ένα λογαριασμό και την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ρευστών διαθεσίμων σας, σας προσφέρουμε:


 • Ευέλικτο λογαριασμό όψεως με ιδιαίτερα προνομιακό κλιμακούμενο επιτόκιο σύμφωνα με τα κάτωθι:

  • 0,00% για ποσά από € 0,01- € 5.000
  • 0,25% για ποσά από € 5.000,01 έως € 15.000
  • 0,40% για ποσά από € 15.000,01 και άνω

 • Δωρεάν έκδοση μπλοκ επιταγών & επεξεργασίας επιταγών
 • 50% έκπτωση σε εισερχόμενα εμβάσματα
 • 50% έκπτωση σε εξερχόμενα εμβάσματα μέσω του Δικτύου καταστημάτων
 • Δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής για επιχειρήσεις & επαγγελματίες (winbank)
 • Δωρεάν διενέργεια της μισθοδοσίας των υπαλλήλων σας και επιπλέον, χωρίς κόστος για εσάς, τους προσφέρουμε:

  • Προνομιακό επιτόκιο στο λογαριασμό μισθοδοσίας τους
  • Ειδική τιμολόγηση σε μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών

 • Εξαιρετικά ανταγωνιστικές προμήθειες στην αποδοχή καρτών
 • Παροχή τερματικού αποδοχής καρτών EFT/POS, τελευταίας τεχνολογίας
 • Δυνατότητα για την παροχή υπηρεσιών e-POS (εκκαθάρισης συναλλαγών από το internet ή μέσω τηλεφώνου)
 • Αποδοχή καρτών της China Union Pay με προνομιακή τιμολόγηση ≤ 1,6%
 • Έως και μηδενική προμήθεια για εκτός ευρώ κάρτες (DCC)
 • Δυνατότητα αποδοχής συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικού πορτοφολιού (digitalwallet) MasterPass
 • Δυνατότητα χρήσης υπηρεσίας Multi-currency για επιχειρήσεις που απευθύνονται μέσω web σε πελάτες εκτός ευρωζώνης
 • 24ωρη τηλεφωνική εξυπηρέτηση για τις Επιχειρήσεις
 • Δυνατότητα ένταξης της επιχείρησης στο portal www.easypay.gr, τον πλέον δημοφιλή δικτυακό τόπο για πληρωμές στην Ελλάδα
 • Προνομιακές τιμές σε μακροχρόνιες μισθώσεις (Leasing) στόλων αυτοκινήτων, σε συνεργασία με την AVIS


Το νέο ΠΕΙΡΑΙΩΣ TOURISM 360° είναι διαθέσιμο σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Τουρισμού.

Τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του ΠΕΙΡΑΙΩΣ TOURISM 360° καθώς και ειδικές τιμολογήσεις, όπου αυτές υπάρχουν, δύναται να αναθεωρούνται κάθε 01/04 και 01/10 του εκάστοτε έτους.

“Τα προσφερόμενα από την Τράπεζα προϊόντα και υπηρεσίες παρέχονται υπό τους περιορισμούς που τίθενται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και ιδίως κατά τη διάρκεια ισχύος των επιβαλλόμενων ελέγχων κίνησης κεφαλαίων (capital controls)”