Αναπτύσσω την τουριστική μου επιχείρηση

Εντοπίζουμε τις ευκαιρίες που είναι κατάλληλες για τα σχέδια ανάπτυξης και εξέλιξης της τουριστικής σας επιχείρησης και σας δίνουμε πρόσβαση σε πηγές ρευστότητας για τη χρηματοδότησή τους, βάσει της πιστωτικής πολιτικής της Τράπεζας Πειραιώς.Ένα μοναδικό πρόγραμμα που σας προσφέρει:
    • Ευελιξία στον τρόπο πληρωμής τους
    • Προνομιακή τιμολόγηση δαπανών εξέτασης

  • Δυνατότητα έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών, με έκπτωση 20%
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο ή σε ευρωπαϊκά προγράμματα
  • Αποστολή ενημερωτικού newsletter αναφορικά με τις δράσεις του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020
  • «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Υποστήριξης» για τις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (π.χ ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος κ.α.)
Το νέο ΠΕΙΡΑΙΩΣ TOURISM 360° είναι διαθέσιμο σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Τουρισμού.

Τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του ΠΕΙΡΑΙΩΣ TOURISM 360° καθώς και ειδικές τιμολογήσεις, όπου αυτές υπάρχουν, δύναται να αναθεωρούνται κάθε 01/04 και 01/10 του εκάστοτε έτους.


“Τα προσφερόμενα από την Τράπεζα προϊόντα και υπηρεσίες παρέχονται υπό τους περιορισμούς που τίθενται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και ιδίως κατά τη διάρκεια ισχύος των επιβαλλόμενων ελέγχων κίνησης κεφαλαίων (capital controls)”