Πρόγραμμα Εξωστρέφεια (συνεργασία με ΟΑΕΠ)

Το πρόγραμμα εξωστρέφεια εξασφαλίζει κεφάλαιο κίνησης σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) για τη χρηματοδότηση εξαγωγών.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 • Κεφάλαιο Κίνησης σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) για τη χρηματοδότηση εξαγωγών.
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Κεφαλαίου:Με την εξόφληση των τιμολογημένων πωλήσεων στο εξωτερικό
 • Τόκων: ανά τρίμηνο μόνο για το κεφάλαιο που έχετε χρησιμοποιήσει
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Προνομιακό Επιτόκιο Χορηγήσεων

(ΠΕΧ) της Τράπεζας μείον 1% περιθώριο
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Δυνατότητα έκδοσης εταιρικής κάρτας ή προσωπικής κάρτας των φορέων με δωρεάν συνδρομή τον πρώτο χρόνο.
 • Δωρεάν πάγιες (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) χωρίς προμήθεια.
 • Προνομιακή τιμολόγηση στην μισθοδοσία.
 • Δωρεάν συνδρομή winbank.

Χαρακτηριστικά

Ύψος

Μέχρι 1.000.000€ και μέχρι 80% του εκάστοτε ασφαλισμένου τιμολογίου εξαγωγής. Το όριο ανανεώνεται κάθε 12 μήνες.

Διάρκεια

Μέχρι την ημερομηνία πληρωμής των χρηματοδοτούμενων τιμολογίων, με μέγιστη διάρκεια 4 μήνες.

Επιτόκιο

Σταθερό επιτόκιο, που σήμερα ανέρχεται σε 3,60%. Τα επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν.128/75, που σήμερα ανέρχεται σε 0,60%.

Αποπληρωμή

 • Πληρωμή κεφαλαίου, με την εξόφληση των τιμολογημένων πωλήσεων στο εξωτερικό
 • Πληρωμή τόκων ανά 3μηνο, μόνο για το κεφάλαιο που έχετε χρησιμοποιήσει

Τι πρόσθετες παροχές προσφέρει το Πρόγραμμα Εξωστρέφεια

Χρεωστική κάρτα Cash for Business

Εταιρική ή προσωπική κάρτα με δωρεάν συνδρομή τον πρώτο χρόνο για συναλλαγές:

 • Από ΑΤΜ
 • Σε μηχανήματα easypay
 • Σε επιχειρήσεις με το σήμα VISA / VISA Electron


Προνομιακή τιμολόγηση

 • Αυτόματη εξόφληση λογαριασμών ΔΕΚΟ χωρίς προμήθεια
 • Προνομιακή τιμολόγηση στη μισθοδοσία
 • Δωρεάν συνδρομή winbank