Πειραιώς Επιχειρείν Στέγης & Εξοπλισμού

Μακροπρόθεσμο Δάνειο για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Ανέγερση, αποπεράτωση και ανακαίνιση της επαγγελματικής στέγης
  • Αγορά εξοπλισμού
  • Άυλες δαπάνες
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  • Με μηνιαίες, 3μηνιαίες ή 6μηνιαίες δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο
με βάση το BEMX

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Περίοδος Χάριτος μέχρι 2 έτη
  • Δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής χωρίς επιβάρυνση

Πλεονεκτήματα

Περίοδος χάριτος

Με το δάνειο Πειραιώς Επιχειρείν Στέγης και Εξοπλισμού εξασφαλίζετε περίοδο χάριτος μέχρι 2 χρόνια.


Μακροπρόθεσμη διάρκεια

Η μέγιστη διάρκεια εξόφλησης του δανείου Πειραιώς Επιχειρείν Στέγης και Εξοπλισμού είναι μέχρι 10 χρόνια.


Προνομιακή τιμολόγηση

Συναλλαγές δωρεάν ή με χαμηλά έξοδα:

  • Αυτόματη εξόφληση λογαριασμών ΔΕΚΟ χωρίς προμήθεια
  • Προνομιακή τιμολόγηση στη μισθοδοσία
  • Δωρεάν συνδρομή winbank

Χαρακτηριστικά

Ύψος

Ανάλογα με το ύψος της επένδυσηςΔιάρκεια

Μέχρι 10 χρόνια, ανάλογα με το είδος της επένδυσηςΕπιτόκιο

Κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Βασικό Επιτόκιο Μεσομακροπρόθεσμων Χορηγήσεων (ΒΕΜΧ)
Τα επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν.128/75, που σήμερα ανέρχεται σε 0,60%.Εκταμίευση

Tμηματικά ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών.Αποπληρωμή

Σε μηνιαίες, 3μηνιαίες ή 6μηνιαίες δόσεις. Την περίοδο χάριτος καταβάλλετε μόνο τόκουςΠερίοδος χάριτος

Μέχρι 2 χρόνιαΔυνατότητα πρόωρης εξόφλησης

Δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής χωρίς επιβάρυνση