Ασφάλιση Πειραιώς Καταστήματος

Ασφάλιση καταστήματος για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές καταστημάτων από την Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία ERGO. Καλύπτει την οικοδομή και το περιεχόμενο του καταστήματός σας µε βασικές καλύψεις ασφάλισης πυρός και προαιρετικές καλύψεις που επιλέγετε εσείς.
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
ΠΑΡΟΧΩΝ
  • Ασφάλιση πυρός για την οικοδομή και το περιεχόμενο του καταστήματός σας
  • Πρόσθετες καλύψεις για ολοκληρωμένη προστασία της περιουσίας σας, ανάλογα με το πακέτο που επιλέγετε
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 χρόνος
με δυνατότητα ανανέωσης
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
Από
101€
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Χαμηλά ασφάλιστρα και εκπτώσεις
  • Ανώτατο ποσό απαλλαγής

Πλεονεκτήματα

Ασφάλιση στα μέτρα σας

Η ασφάλιση Πειραιώς Καταστήματος απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές. Προσφέρεται σε 2 ασφαλιστικά πακέτα με βασικές και προαιρετικές καλύψεις. Εσείς επιλέγετε το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τον προϋπολογισμό σας, ενώ και στα 2 πακέτα μπορείτε να προσθέσετε την κάλυψη σεισμού.


Χαμηλά ασφάλιστρα και εκπτώσεις

Η ασφάλιση Πειραιώς Καταστήματος προσφέρεται σε πολύ προσιτό κόστος με ανταγωνιστικό ασφάλιστρο. Επιπλέον, και στα 2 ασφαλιστικά πακέτα μπορείτε να εξασφαλίσετε έκπτωση με βάση το συνολικό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο.


Άτοκες δόσεις

Χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς μπορείτε να καταβάλλετε τα ασφάλιστρά σας μέχρι και σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις.


Ανώτατο ποσό απαλλαγής

Η ασφάλιση Πειραιώς Καταστήματος ορίζει ανώτατο ποσό απαλλαγής  σε κάθε ασφαλιστικό πακέτο. Έτσι γνωρίζετε από την αρχή το μέγιστο ποσό που θα χρειαστεί να πληρώσετε σε περίπτωση ζημιάς, ενώ το υπόλοιπο ποσό το καλύπτει η ασφάλισή σας.


Άμεση έκδοση του συμβολαίου

Η προσφορά, έκδοση και πληρωμή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας ολοκληρώνεται αμέσως και παραδίδεται σε εσάς στο κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς που σας εξυπηρετεί.


Αποκατάσταση ζημιών σε αξία καινούργιου

Σε περίπτωση ζημιάς από προβλεπόμενο κίνδυνο στο κτήριο ή το περιεχόμενο του καταστήματός σας, η αποζημίωση που θα λάβετε υπολογίζεται με βάση το πόσο που κοστίζει να ανακατασκευαστούν καινούργια τα αντικείμενα ή να αντικατασταθούν με καινούργια, τη στιγμή της ζημιάς, στον ίδιο χώρο.


Καλύψεις

Βασικές καλύψεις

Η ασφάλιση Πειραιώς Καταστήματος προσφέρεται σε 2 πακέτα: Basic και Ideal. Οι βασικές και προαιρετικές καλύψεις κάθε πακέτου διαμορφώνονται σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους του συμβολαίου σας. Ενδεικτικά:


Βασικές καλύψεις Πακέτο Basic Πακέτο Ideal
Πυρκαγιά-φωτιά, φωτιά από κεραυνό, έκρηξη συσκευών και εγκαταστάσεων, πτώση αεροσκαφών, ευρεία έκρηξη, φωτιά από δάσος
    
    
Τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, κακόβουλες ενέργειες
    
    
Πτώση δέντρων, στύλων
    
    
Πρόσκρουση οχήματος ιδιοκτησίας τρίτων
    
    
Αποκομιδή συντριμμάτων έως 10% του ασφαλιζόμενο κεφαλαίου
    
    
Όρος μη ηθελημένης υπασφάλισης 5%
    
    
Αμοιβές αρχιτεκτόνων/μηχανικών και έξοδα έκδοσης αδειών έως 10% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου
         
Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, βάρος χιονιού, χαλάζι, παγετός
         
Έξοδα άντλησης υδάτων έως 1.000€, διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού ή αποχέτευσης, έξοδα διερευνητικών εργασιών για ζημιές από νερά έως 1.000€
         
Βραχυκύκλωμα από εστία φωτιάς έως 3.000€
         
Θραύση εξωτερικών κρυστάλλων έως 5.000€
         
Υλικές ζημίες, αστική ευθύνη έναντι τρίτων εξαιτίας καλυπτόμενου κινδύνου έως 50% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου με μέγιστο όριο ευθύνης 50.000€
         
Κλοπή, ζημίες κατά την κλοπή στην οικοδομή έως 1.500€, ληστεία ταμείου έως 1.500€, διάρρηξη/ληστεία χρηματοκιβωτίου έως 1.500€
         
Απώλεια ενοικίων έως 1500€, μεταφορά χρημάτων έως 2.000€
         
Έξοδα μεταστέγασης έως το 10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου, έξοδα φύλαξης έως 2.500€
         
Έξοδα ελαχιστοποίησης ζημιάς έως 1.500€
         
Αστική ευθύνη ενοικιαστή εξαιτίας καλυπτόμενου κινδύνου έως 50% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου με μέγιστο όριο ευθύνης 25.000€
         
Ζημιές στο λέβητα κεντρικής θερμάνσεως εξαιτίας καλυπτόμενου κινδύνου, ζημιές στον ηλιακό θερμοσίφωνα εξαιτίας καλυπτόμενου κινδύνου, ζημιές σε αντικείμενα που βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά του κτηρίου εξαιτίας καλυπτόμενου κινδύνου.

Καλύπτονται μόνο τα σταθερά προσδεμένα αντικείμενα.

Ειδικά για τις τέντες, καλύπτονται με ανώτατο όριο 400€, εφόσον αποδεδειγμένα τοποθετήθηκαν την τελευταία 5ετία .
         
Αλλοίωση εμπορευμάτων
         Προαιρετικές καλύψεις

Μπορείτε να συμπληρώσετε το ασφαλιστικό πακέτο σας με τις καλύψεις που προσφέρονται προαιρετικά:


Προαιρετικές Καλύψεις Πακέτο Basic Πακέτο Ideal
Σεισμός και/ή φωτιά εξαιτίας σεισμού
    
    
Κάλυψη παγίων επαγγελματικών εξόδων. Καλύπτονται πάγια και πρόσθετα έξοδα που πραγματοποιείτε από τη διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησής σας εξαιτίας καλυπτόμενου ασφαλιστικού κινδύνου
         Παραδείγματα ασφαλίστρων

Ινστιτούτο αισθητικής 100τμ Πακέτο Basic Πακέτο Ideal
Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο οικοδομής
  100.000€   100.000€
Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο περιεχομένου
  25.000€   25.000€
Σύνολο ετήσιων ασφαλίστρων
  101€   158€


Τα παραπάνω ασφάλιστρα έχουν υπολογισθεί χωρίς την κάλυψη του σεισμού.


Ινστιτούτο αισθητικής 100τμ Πακέτο Basic Πακέτο Ideal
Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο οικοδομής
  100.000€   100.000€
Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο περιεχομένου
  25.000€   25.000€
Σύνολο ετήσιων ασφαλίστρων
  271€   327€


Τα παραπάνω ασφάλιστρα έχουν υπολογισθεί με την κάλυψη του σεισμού.
Ανθοπωλείο 100τμ Πακέτο Basic Πακέτο Ideal
Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο οικοδομής
  100.000€   100.000€
Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο περιεχομένου
  25.000€   25.000€
Σύνολο ετήσιων ασφαλίστρων
  119€   195€


Τα παραπάνω ασφάλιστρα έχουν υπολογισθεί χωρίς την κάλυψη του σεισμού.


Ανθοπωλείο 100τμ Πακέτο Basic Πακέτο Ideal
Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο οικοδομής
  100.000€   100.000€
Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο περιεχομένου
  25.000€   25.000€
Σύνολο ετήσιων ασφαλίστρων
  289€   360€


Τα παραπάνω ασφάλιστρα έχουν υπολογισθεί με την κάλυψη του σεισμού.
Πίνακας εκπτώσεων

Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο Έκπτωση
Έως 50.000€
  0%
Από 50.001€ έως 100.000€
  10%
Από 100.001€ έως 150.000€
  15%
Από 150.001€ έως 200.000€
  20%
Από 200.001€ έως 800.000€
  25%

Απαλλαγές

Ανώτατο όριο απαλλαγής

Ανάλογα με τις καλύψεις που επιλέγετε:

  • Σε όλες τις καλύψεις (πλην της φωτιάς) ισχύει απαλλαγή 10% επί της ζημιάς, με ανώτατο όριο απαλλαγής τα 750€
  • Στην κάλυψη του σεισμού ισχύει απαλλαγή 2% επί της ασφαλιζόμενης αξίας ανά ζημιά

Προϋποθέσεις ασφάλισης

Κατασκευαστικές προδιαγραφές κτηρίου


Η ασφάλιση Πειραιώς Καταστήματος σάς καλύπτει μόνο εφόσον:

  • Η στέγη του κτηρίου είναι ταράτσα (πλάκα) από μπετόν αρμέ ή έχει διακοσμητικά κεραμίδια ή κεραμίδια σε ξύλινο σκελετό.
  • Οι τοίχοι είναι φτιαγμένοι από τούβλο.
  • Το κτήριο έχει κατασκευαστεί μετά το 1960 (απαραίτητη προϋπόθεση μόνο για την προαιρετική κάλυψη του σεισμού).


Μέγιστο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο

Η ασφάλιση Πειραιώς Καταστήματος σάς καλύπτει μόνο εφόσον το συνολικό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο δεν ξεπερνά τα 800.000€.

Πώς θα ασφαλιστείτε

Για να ενημερωθείτε για την Ασφάλιση Πειραιώς Καταστήματος, να υποβάλετε την αίτησή σας και να λάβετε το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας:

  • Επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
Βρείτε κοντινό κατάστημα