Ασφάλιση Ενοικιαζομένων Δωματίων και Μικρών Ξενοδοχειακών Μονάδων

Ασφάλιση μικρών ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων από την Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία ERGO. Καλύπτει την οικοδομή και το περιεχόμενο του ξενοδοχείου ή των ενοικιαζομένων δωματίων σας µε βασικές καλύψεις ασφάλισης πυρός και προαιρετικές καλύψεις που επιλέγετε εσείς.
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
ΠΑΡΟΧΩΝ
 • Ασφάλιση πυρός για την οικοδομή και το περιεχόμενο του ξενοδοχείου ή των ενοικιαζόμενων δωματίων σας
 • Πρόσθετες καλύψεις για ολοκληρωμένη προστασία της περιουσίας σας, ανάλογα με το πακέτο που επιλέγετε
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 χρόνος
με δυνατότητα ανανέωσης
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
Από
137€
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Χαμηλά ασφάλιστρα και εκπτώσεις
 • Ανώτατο ποσό απαλλαγής

Πλεονεκτήματα

Ασφάλιση στα μέτρα σας

Η ασφάλιση Πειραιώς Περιουσίας Ενοικιαζομένων Δωματίων και Μικρών Ξενοδοχειακών Μονάδων προσφέρεται σε 2 ασφαλιστικά πακέτα με βασικές και προαιρετικές καλύψεις.Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Εσείς επιλέγετε το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τον προϋπολογισμό σας. Σε όλα τα πακέτα μπορείτε να προσθέσετε την κάλυψη σεισμού.Χαμηλά ασφάλιστρα και εκπτώσεις

Η ασφάλιση Πειραιώς Περιουσίας Ενοικιαζομένων Δωματίων και Μικρών Ξενοδοχειακών Μονάδων προσφέρεται σε πολύ προσιτό κόστος με ανταγωνιστικό ασφάλιστρο. Επιπλέον, και στα 2 ασφαλιστικά πακέτα μπορείτε να εξασφαλίσετε έκπτωση με βάση το συνολικό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο.Πίνακας εκπτώσεων

Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο Έκπτωση
Έως 50.000€
  0%
Από 50.001€ έως 100.000€
  10%
Από 100.001€ έως 150.000€
  15%
Από 150.001€ έως 200.000€
  20%
Από 200.001€ έως 800.000€
  25%
Ανώτατο ποσό απαλλαγής

Η ασφάλιση Πειραιώς Περιουσίας Ενοικιαζομένων Δωματίων και Μικρών Ξενοδοχειακών Μονάδων ορίζει ανώτατο ποσό απαλλαγής σε κάθε ασφαλιστικό πακέτο. Έτσι γνωρίζετε από την αρχή το μέγιστο ποσό που θα χρειαστεί να πληρώσετε σε περίπτωση ζημιάς, ενώ το υπόλοιπο ποσό το καλύπτει η ασφάλισή σας.Άμεση έκδοση του συμβολαίου

Η προσφορά, έκδοση και πληρωμή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας ολοκληρώνεται αμέσως και παραδίδεται σε εσάς στο κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς που σας εξυπηρετεί.

Καλύψεις

Βασικές καλύψεις

Η ασφάλιση Πειραιώς Περιουσίας Ενοικιαζομένων Δωματίων και Μικρών Ξενοδοχειακών Μονάδων προσφέρεται σε 2 πακέτα: Basic και Ideal. Οι βασικές και προαιρετικές καλύψεις κάθε πακέτου διαμορφώνονται σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους του συμβολαίου σας. Ενδεικτικά:


Βασικές καλύψεις Πακέτο Basic Πακέτο Ideal
Πυρκαγιά-φωτιά, φωτιά από κεραυνό, έκρηξη συσκευών και εγκαταστάσεων, πτώση αεροσκαφών, ευρεία έκρηξη, φωτιά από δάσος
    
    
Τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, κακόβουλες ενέργειες
    
    
Πτώση δέντρων, στύλων
    
    
Πρόσκρουση οχήματος ιδιοκτησίας τρίτων
    
    
Αποκομιδή συντριμμάτων έως 10% του ασφαλιζόμενο κεφαλαίου
    
    
Βραχυκύκλωμα
    
(έως 1.500€)
    
(έως 3.000€)
Αμοιβές αρχιτεκτόνων/μηχανικών και έξοδα έκδοσης αδειών έως 10% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου
    
    
Έξοδα ελαχιστοποίησης της ζημιάς
    
(έως 10% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου)
    
(έως 10% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου)
Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, βάρος χιονιού, χαλάζι, παγετός
         
Έξοδα άντλησης υδάτων έως 1.000€, διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού ή αποχέτευσης, έξοδα διερευνητικών εργασιών για ζημιές από νερά έως 1.000€
         
Θραύση εξωτερικών κρυστάλλων έως 5.000€
         
Υλικές ζημίες, αστική ευθύνη έναντι τρίτων εξαιτίας καλυπτόμενου κινδύνου έως 50% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου με μέγιστο όριο ευθύνης 50.000€
         
Αστική ευθύνη ενοικιαστή εξαιτίας καλυπτόμενου κινδύνου έως 50% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου, με μέγιστο όριο ευθύνης 25.000€
         
Κλοπή, ζημίες κατά την κλοπή στην οικοδομή έως 1.500€, ληστεία ταμείου έως 1.500€, διάρρηξη/ληστεία χρηματοκιβωτίου έως 1.500€
         
Απώλεια ενοικίων έως 1.500€, μεταφορά χρημάτων έως 2.000€, έξοδα φύλαξης έως 2.500€
         
Έξοδα μεταστέγασης έως το 10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου, έξοδα φύλαξης έως 2.500€
         
Ζημιές εξαιτίας καλυπτόμενου κινδύνου στο λέβητα κεντρικής θερμάνσεως, στον ηλιακό θερμοσίφωνα και σε αντικείμενα που βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά του κτηρίου. Καλύπτονται μόνο τα σταθερά προσδεμένα αντικείμενα. Ειδικά για τις τέντες, καλύπτονται με ανώτατο όριο 400€, εφόσον αποδεδειγμένα τοποθετήθηκαν την τελευταία 5ετία.
         
Αλλοίωση εμπορευμάτων
         Προαιρετικές καλύψεις

Μπορείτε να συμπληρώσετε το ασφαλιστικό πακέτο σας με τις καλύψεις που προσφέρονται προαιρετικά:


Προαιρετικές Καλύψεις Πακέτο Basic Πακέτο Ideal
Σεισμός και/ή φωτιά εξαιτίας σεισμού
    
    
Κάλυψη παγίων επαγγελματικών εξόδων. Καλύπτονται πάγια και πρόσθετα έξοδα που πραγματοποιείτε από τη διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησής σας εξαιτίας καλυπτόμενου ασφαλιστικού κινδύνου
         Παραδείγματα ασφαλίστρων

Διαμερίσματα 200τμ Πακέτο Basic Πακέτο Ideal
Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο οικοδομής
  200.000€   200.000€
Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο περιεχομένου
  25.000€   25.000€
Σύνολο ετήσιων ασφαλίστρων
  137€   223€


Τα παραπάνω ασφάλιστρα έχουν υπολογισθεί χωρίς την κάλυψη του σεισμού.


Διαμερίσματα 200τμ Πακέτο Basic Πακέτο Ideal
Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο οικοδομής
  200.000€   200.000€
Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο περιεχομένου
  25.000€   25.000€
Σύνολο ετήσιων ασφαλίστρων
  407€   493€


Τα παραπάνω ασφάλιστρα έχουν υπολογισθεί με την κάλυψη του σεισμού.

Απαλλαγές

Ανώτατο όριο απαλλαγής

Ανάλογα με τις καλύψεις που επιλέγετε:

 • Σε όλες τις καλύψεις (πλην της φωτιάς) ισχύει απαλλαγή 10% επί της ζημιάς, με ανώτατο όριο απαλλαγής τα 750€
 • Στην κάλυψη του σεισμού ισχύει απαλλαγή 2% επί της ασφαλιζόμενης αξίας ανά ζημιά

Προϋποθέσεις ασφάλισης

Κατασκευαστικές προδιαγραφές κτηρίου


Η ασφάλιση Πειραιώς Περιουσίας Ενοικιαζομένων Δωματίων και Μικρών Ξενοδοχειακών Μονάδων σάς καλύπτει μόνο εφόσον:

 • Η στέγη του κτηρίου είναι ταράτσα (πλάκα) από μπετόν αρμέ ή έχει διακοσμητικά κεραμίδια ή κεραμίδια σε ξύλινο σκελετό.
 • Οι τοίχοι είναι φτιαγμένοι από τούβλο.
 • Το κτήριο έχει κατασκευαστεί μετά το 1960 (απαραίτητη προϋπόθεση μόνο για την προαιρετική κάλυψη του σεισμού).
 • Οι τέντες (εάν υπάρχουν) αποδεδειγμένα τοποθετήθηκαν την τελευταία 5ετία.


Μέγιστο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο

Η ασφάλιση Πειραιώς Περιουσίας Ενοικιαζομένων Δωματίων και Μικρών Ξενοδοχειακών Μονάδων σάς καλύπτει μόνο εφόσον το συνολικό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο δεν ξεπερνά τα 800.000€.

Πώς θα ασφαλιστείτε

Για να ενημερωθείτε για την Ασφάλιση Πειραιώς Περιουσίας Ενοικιαζομένων Δωματίων και Μικρών Ξενοδοχειακών Μονάδων, να υποβάλετε την αίτησή σας και να λάβετε το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας:

 • Επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
Βρείτε κοντινό κατάστημα