Βρείτε την Ασφάλεια που σας ταιριάζει

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  H Τράπεζα Πειραιώς προτείνει το πρόγραμμα Ασφαλής Αγροτική Παραγωγή για το Ζωικό Κεφάλαιο, που δημιούργησε η ΑΤΕ Ασφαλιστική, μέλος του ασφαλιστικού ομίλου ERGO και απευθύνεται σε κτηνοτρόφους, πτηνοτρόφους, Συνεταιρισμούς, και ομάδες παραγωγών.
 • ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
  ΠΑΡΟΧΩΝ
  Η Ασφάλιση Ζωικού Κεφαλαίου είναι ένα πρόγραμμα που ασφαλίζει τις πιο κάτω μονάδες:

  • Βοοτροφικές
  • Χοιροτροφικές
  • Αιγοπροβατοτροφικές
  • Πτηνοτροφικές
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ


  Ετησίως ανανεούμενο
 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  Βασικές πληροφορίες ασφάλισης:

  • Είδος μονάδας (Βοοτροφική, Χοιροτροφική, Αιγοπροβατοτροφική, Πτηνοτροφική)
  • Αξία ασφαλιζομένου Ζωικού Κεφαλαίου
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  H Τράπεζα Πειραιώς προτείνει το πρόγραμμα Ασφαλής Αγροτική Παραγωγή για τα Θερμοκήπια, που δημιούργησε η ΑΤΕ Ασφαλιστική, μέλος του ασφαλιστικού ομίλου ERGO και απευθύνεται σε αγρότες, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και Εταιρείες Τροφίμων & Αγροτικών Προϊόντων.
 • ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
  ΠΑΡΟΧΩΝ
  Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης το οποίο καλύπτει:

  • Κατασκευή
  • Εξοπλισμό
  • Φυτεία του θερμοκηπίου
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ


  Ετησίως ανανεούμενο
 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Ετήσια ελάχιστα ασφάλιστρα 150€
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  H Τράπεζα Πειραιώς προτείνει το πρόγραμμα Ασφαλής Αγροτική Παραγωγή για την Υπαίθρια Φυτική Παραγωγή, που δημιούργησε η ΑΤΕ Ασφαλιστική, μέλος του ασφαλιστικού ομίλου ERGO και απευθύνεται σε επαγγελματίες αγρότες, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και Εταιρείες Τροφίμων & Αγροτικών Προϊόντων.
 • ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
  ΠΑΡΟΧΩΝ
  • Ασφαλίζονται οι ζημιές που προκαλούνται άμεσα στις υπαίθριες καλλιέργειες
  • Λειτουργεί συμπληρωματικά της κάλυψης του ΕΛ.Γ.Α.
  • Καλύπτει την ποσοτική ζημιά του ασφαλισμένου προϊόντος
  • Το ποσοστό κάλυψης φθάνει (συμπληρωματικά με τον ΕΛΓΑ) το 85% της ζημιάς
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  Η ασφαλιστική περίοδος ξεκινά την 1η Απριλίου κάθε έτους και ολοκληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου, ενώ η ένταξη των ασφαλισμένων στο πρόγραμμα είναι δυνατή μέχρι και την 31η Αυγούστου.
 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  Προϋποθέσεις ασφάλισης:

  • Προσκόμιση Βεβαίωσης Ασφάλισης ΕΛ.Γ.Α.
  • Ασφάλιση στο πρόγραμμα του συνόλου της υπαίθριας φυτικής παραγωγής του ασφαλιζομένου