Ασφαλής Αγροτική Παραγωγή για τα Θερμοκήπια

H Τράπεζα Πειραιώς προτείνει το πρόγραμμα Ασφαλής Αγροτική Παραγωγή για τα Θερμοκήπια, που δημιούργησε η Ασφαλιστική Εταιρία ERGO και απευθύνεται σε αγρότες, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και Εταιρίες Τροφίμων & Αγροτικών Προϊόντων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
H Τράπεζα Πειραιώς προτείνει το πρόγραμμα Ασφαλής Αγροτική Παραγωγή για τα Θερμοκήπια, που δημιούργησε η Ασφαλιστική Εταιρία ERGO και απευθύνεται σε αγρότες, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και Εταιρίες Τροφίμων & Αγροτικών Προϊόντων.
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
ΠΑΡΟΧΩΝ
Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης το οποίο καλύπτει:

 • Κατασκευή
 • Εξοπλισμό
 • Φυτεία του θερμοκηπίου
ΔΙΑΡΚΕΙΑ


Ετησίως ανανεούμενο
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Ετήσια ελάχιστα ασφάλιστρα 150€
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
H Τράπεζα Πειραιώς προτείνει το πρόγραμμα Ασφαλής Αγροτική Παραγωγή για τα Θερμοκήπια, που δημιούργησε η Ασφαλιστική Εταιρία ERGO και απευθύνεται σε αγρότες, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και Εταιρίες Τροφίμων & Αγροτικών Προϊόντων.
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
ΠΑΡΟΧΩΝ
Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης το οποίο καλύπτει:

 • Κατασκευή
 • Εξοπλισμό
 • Φυτεία του θερμοκηπίου
ΔΙΑΡΚΕΙΑ


Ετησίως ανανεούμενο
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Ετήσια ελάχιστα ασφάλιστρα 150€

Καλύψεις*

Ασφαλίζονται αποκλειστικά θερμοκήπια κατασκευής από μεταλλικό σκελετό με πλαστικό/γυαλί, που έχουν λάβει έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ηλικίας μέχρι και 20 ετών ενδεικτικά από:

 • Φωτιά, καπνό ή και θερμότητα συνεπεία φωτιάς.
 • Φυσικά φαινόμενα, καθίζηση κατολίσθηση.
 • Αλλαγές του επιπέδου θερμοκρασίας ή υγρασίας του εδάφους ή του μείγματος του αέρα και προέρχονται άμεσα από: α) διακοπή ρεύματος και β) βλάβη του μηχανολογικού εξοπλισμού.

*Αναλυτική περιγραφή των καλύψεων, προϋποθέσεων και εξαιρέσεων γίνεται στους γενικούς & ειδικούς όρους του ασφαλιστηρίου οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στο κατάστημα.

Αποζημιώσεις

Αποζημιώνονται οι ζημιές στην κατασκευή, τον εξοπλισμό και την φυτεία σύμφωνα με τις καλύψεις του προγράμματος.

Καταβολή Ασφαλίστρων

Τρόποι πληρωμής

 • Πρωτασφαλιστήριο: μετρητά σε λογαριασμό
 • Ανανέωση συμβολαίου: με πάγια εντολή μέσω λογαριασμού ή πιστωτική κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς