Η Συμβολαιακή Τραπεζική μοχλός ανάπτυξης της γεωργίας

Η συμβολαιακή γεωργία/κτηνοτροφία αναδεικνύεται ως δυναμικός μοχλός αγροτικής ανάπτυξης στη χώρα μας. Το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς συμβάλλει καθοριστικά στην εδραίωση του θεσμού αυτού και αποτελεί ουσιαστικό καταλύτη στον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα.

Το Πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ανάγκες και αξιοποιεί τις δυνατότητες όλων των εμπλεκόμενων που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, διασφαλίζει την απαραίτητη ρευστότητα, από τον παραγωγό μέχρι τη μεταποίηση και την εμπορία των αγροτικών προϊόντων, βελτιώνοντας με αυτό τον τρόπο την αποτελεσματικότητα και την εξωστρέφεια στον αγροτικό τομέα.

Το Πρόγραμμα έχει ήδη αφήσει το ποσοτικό και ποιοτικό του αποτύπωμα στην αγροτική οικονομία της χώρας μας:


  • Περισσότεροι από 22.000 παραγωγοί, γεωργοί και κτηνοτρόφοι από όλη τη χώρα έχουν ενταχθεί σε αυτό.

  • Περισσότερες από 250 μεταποιητικές και εμπορικές επιχειρήσεις και αγροτικοί συνεταιρισμοί συμμετέχουν και συνεργάζονται.

  • Οι επιχειρήσεις συνεισφέρουν στην ελληνική οικονομία πραγματοποιώντας εξαγωγές €1,5 δις σε 75 χώρες σε όλο τον κόσμο.

  • Οι χρηματοδοτήσεις σε παραγωγούς και επιχειρήσεις ξεπερνούν τα €700 εκατ.


Η εξαιρετική ποιότητα των σύγχρονων υπηρεσιών της Τράπεζας παραμένει αμετάβλητη, μαζί με τα οφέλη που φέρνει στους παραγωγούς, τις αγροτικές επιχειρήσεις και τελικά στους καταναλωτές.