Έμβασμα No Borders

Έμβασμα No Borders στις θυγατρικές της Τράπεζας Πειραιώς σε Αλβανία, Βουλγαρία, Ουκρανία και Ρουμανία με χαμηλό κόστος. Ο παραλήπτης μπορεί να εισπράξει τα χρήματα την ίδια μέρα, ακόμη κι αν δεν έχει τραπεζικό λογαριασμό.

Πλεονεκτήματα

  • Χαμηλότερο κόστος, τόσο για εσάς που στέλνετε το έμβασμα, όσο και για τον παραλήπτη των χρημάτων (δωρεάν, με εξαίρεση την Piraeus Bank Bulgaria AD)
  • Τα χρήματα που στέλνετε είναι διαθέσιμα την ίδια μέρα στο δικαιούχο
  • Ο παραλήπτης του εμβάσματος δεν χρειάζεται να έχει λογαριασμό στη θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς

Πού μπορείτε να στείλετε Έμβασμα No Borders

Έμβασμα No Borders μπορείτε να στείλετε στις χώρες όπου η Τράπεζα Πειραιώς έχει θυγατρικές τράπεζες:

Αλβανία

Τράπεζα Tirana Bank IBC


Βουλγαρία

Τράπεζα Piraeus Bank Bulgaria AD


Ουκρανία

Τράπεζα OJSC Piraeus Bank ICB


Ρουμανία

Τράπεζα Piraeus Bank Romania SA

Πόσα χρήματα μπορείτε να στείλετε με Έμβασμα No Borders

  • Εάν ο παραλήπτης των χρημάτων έχει λογαριασμό σε θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς, μπορείτε να στείλετε όσα χρήματα θέλετε, χωρίς περιορισμό
  • Εάν ο παραλήπτης των χρημάτων δεν έχει λογαριασμό, μπορείτε να στείλετε μέχρι €10.000 ή το ισόποσο σε δολάρια ή στο τοπικό νόμισμα κάθε χώρας
Τα χρήματα που στέλνετε είναι διαθέσιμα την ίδια μέρα.

Πώς θα στείλετε Έμβασμα No Borders

Συμπληρώνετε την αίτηση εμβάσματος στο κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς. Ο υπάλληλος θα σας ζητήσει τα στοιχεία του παραλήπτη:

  • Τραπεζικό λογαριασμό (εάν υπάρχει)
  • Θυγατρική τράπεζα όπου θα σταλούν τα χρήματα
  • Επωνυμία του παραλήπτη

Η υπηρεσία παρέχεται υπό τις ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις στην κίνηση κεφαλαίων