O προσδιορισμός του βέλτιστου αποτελέσματος για τον πελάτη, εκτός από την τιμή, μπορεί να λαμβάνει υπόψη και άλλους παράγοντες, όπως ιδίως την ταχύτητα και την πιθανότητα εκτέλεσης της συναλλαγής.
Ο έλεγχος καταλληλότητας (Suitability testing) των προτεινόμενων προϊόντων/υπηρεσιών απαιτείται στις περιπτώσεις παροχής επενδυτικών συμβουλών και διαχείρισης χαρτοφυλακίου για ιδιώτες και επαγγελματίες πελάτες.
Κάθε πελάτης, πριν διενεργηθεί οποιαδήποτε πράξη κατ' εντολή του ή αποκτήσει οποιοδήποτε επενδυτικό προϊόν, κατηγοριοποιείται σε μία από τις τρεις κατηγορίες που ορίζει η Οδηγία...
Η Ευρωπαϊκή Οδηγία MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) καθορίζει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας για την εναρμόνιση των αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων στην Ευρώπη.
Η Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων περιγράφει τον τρόπο, με τον οποίο οι εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών δεσμεύονται να εντοπίζουν, αποφεύγουν και διαχειρίζονται περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων.